10/4/2017 Νέα διαταγή ενίσχυσης των Δ.Α. Ορεστιάδας & Αλεξανδρούπολης κατά των παράνομων μεταναστευτικών ροών

Εκδόθηκε την 10/4/2017 νέα διαταγή ενίσχυσης των Δ.Α. Ορεστειάδος και Αλεξανδρούπολης , για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών. ΠΗΓΗ:posyfy.grEmoticonEmoticon