Αδικία σε βάρος των Υπαξιωματικών μη Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ σε σχέση με τους με τους αντίστοιχους των ΣΑ - καταγγελία αναγνώστη του bloko.gr


Δημοσιεύουμε κείμενο-καταγγελία, που μας απέστειλε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στρατιωτικός-αναγνώστης του bloko.gr: Kαλησπέρα σας, θα ήθελα να σας τονίσω τις ανησυχίες ενός 
υπαξιωματικού μη παραγωγικής σχολής  των  Ενόπλων Δυνάμεων όπως παρακάτω :. α)  Μέ ποιο σκεπτικό εντάχθηκαν στην κατηγορία Β, οι Αρχιφύλακες, Αρχιπυροσβέστες και Αρχικελευστές ΛΣ  όλοι τους  υπαξιωματικοί μη παραγωγικής σχολής οι οποίοι προσλήφθηκαν χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις ?

  β)  Μέ ποιο σκεπτικό εντάχθηκαν στην κατηγορία Γ, οι Αρχιφύλακες προελεύσεως Ειδικών Φρουρών  όπως και οι των Ενόπλων Δυνάμεων  Αρχιλοχίες, Αρχικελευστές και Αρχισμηνίες προελεύσεως ΕΜΘ υπαξιωματικοί μη παραγωγικής σχολής οι οποίοι προσλήφθηκαν και αυτοί χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις  αλλά μόνο αυτοί εντάχθηκαν στην κατηγορία Γ !!!

   γ) Γνωρίζεται ότι άπαντες που προσλήφθηκαν χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις των Σωμάτων Ασφαλείας στα 16 έτη πραγματικής υπηρεσίας οι Αστυφύλακες , Πυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής (15 έτη πραγματικής υπηρεσίας) και  Λιμενοφύλακες  επίσης μη παραγωγικής  σχολής στα 16 έτη πραγματικής υπηρεσίας    προάγονται στον βαθμό του  Αρχιφύλακα, Αρχιπυροσβέστη και Αρχικελευστή ΛΣ, ενώ στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων  υπαξιωματικοί μη παραγωγικής σχολής προελεύσεως  ΕΜΘ  με άνω των 17 ετών πραγματικής υπηρεσίας  είναι ακόμα Επιλοχίες !!!     

  δ) Γνωρίζεται ότι οι Αρχιφύλακες μη ανακριτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις με 33 έτη υπηρεσίας προάγονται στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και λαμβάνουν μέρισμα Ανθυπολοχαγού!!!   Ενώ υπαξιωματικοί μη παραγωγικής σχολής προελεύσεως  ΕΜΘ με 33 έτη υπηρεσίας  θα λαμβάνουν μέρισμα Ανθυπασπιστή απο το ΜΤΣ!!! 

Αναδημοσίευση από bloko.gr


EmoticonEmoticon