ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

Παραθέτουμε κείμενο της Δέσποινας  ΣΑΒΒΙΔΟΥ  μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης Συνοριακών Καστοριάς και μέλος Δ.Σ. του συνδέσμου γυναικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων , σχετικά με την εκκαθάριση των υπομνημάτων των αστυνομικών που αποσπούνται στα νησιά και τον Έβρο για διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αποπληρωμή τους. 


Πέραν της συνεχούς προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων, ένας άλλος κομβικός σκοπός του υγιούς συνδικαλισμού είναι η επίλυση των ποικίλων ζητημάτων που συχνά ανακύπτουν, κάτι που συστηματικά εφαρμόζει η ΠΟΣΥΦΥ τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας, έτσι, ουσιαστικά με τις προτάσεις της στην εξεύρεση λύσεων.
    Το τελευταίο διάστημα, γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων από συναδέλφους που κλήθηκαν να αποσπαστούν, προκειμένου να συμμετέχουν στην επιχειρησιακή δομή αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών προς τον Έβρο και τα νησιά του Αιγαίου. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως στα ανεξόφλητα υπομνήματα των μετακινούμενων συναδέλφων, καθώς και στις ελάχιστες προκαταβολές που χορηγούνται (ως και μηδενικές)  για την μετακίνησή τους.
     Σε κάποιο βαθμό, όλοι έχουμε έρθει – έμμεσα ή άμεσα - σε επαφή με αυτό το πρόβλημα, για το οποίο είναι κοινώς αποδεκτό πως πρέπει να βρεθεί σύντομα λύση. Ο τρόπος αντιμετώπισης εν προκειμένω, γνωρίζοντας πια την πηγή του προβλήματος, δεν είναι η ξεπερασμένη συνδικαλιστική πρακτική της επίκλησης στο Αρχηγείο, κυρίως για λόγους εντυπωσιασμού και ικανοποίησης των μελών. Το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι γνωστό και η απάντηση αναμενόμενη: «Χρήματα δεν υπάρχουν».  Θα πρέπει να αναζητήσουμε τις προβληματικές παραμέτρους των διαδικασιών, ανακαλύπτοντας  τι είναι αυτό που τελικά λειτουργεί ως τροχοπέδη στο σύστημα.
   Τα αίτια, εν πολλοίς ορατά, είναι μεταξύ άλλων η μη τήρηση των διαταγών και του νομοθετικού πλαισίου που ορίζουν τη διαδικασία σύνταξης, αποστολής και εξόφλησης των υπομνημάτων. Εύκολα διαπιστώνει κανείς πως η εκπρόθεσμη σύνταξη και αποστολή των υπομνημάτων αυτών, που επί το πλείστον χρηματοδοτούνται είτε απευθείας είτε μέσω τακτικού προϋπολογισμού από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF), οδηγεί με τη σειρά της σε καθυστερήσεις στην αποπληρωμή τους και συνεπώς στην αποκατάσταση των παγίων των διαχειρίσεων.  Επομένως, όταν τα υπομνήματα αυτά ομαδοποιούνται σε πακέτα 6μήνου, προκύπτουν σημαντικά προβλήματα. Γεννάται, λοιπόν,  το εύλογο ερώτημα: Έχουν, άραγε, οι διαχειριστές τέτοιες εντολές ή (γραπτές) διαταγές από την Ηγεσία για τέτοιες καθυστερήσεις; Γνωρίζει το Αρχηγείο πως οι υποβολές των υπομνημάτων γίνονται με 6 – 8 μήνες καθυστέρηση και οτι το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε συγκεκριμένες Διευθύνσεις;
      Συνέπεια όλων αυτών, είναι η μη χορήγηση των προκαταβολών στους συναδέλφους που καλούνται να αποσπαστούν χιλιόμετρα μακριά για μήνες, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνσή τους.
     Είναι προφανής, πλέον, η ανάγκη δημιουργίας ενός εποπτικού μηχανισμού που θα ελέγχει την διαδικασία αυτή, για τη διασφάλιση τόσο της ομαλής και έγκαιρης εξόφλησης των υπομνημάτων, όσο και της ενταλματοποίησής τους, η οποία συμβάλλει στον ισοσκελισμό των εξόδων-εσόδων στις παγίες των διαχειρίσεων. Ωστόσο,  οι σημερινές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να υπάρχουν στο σύνολο της διαδικασίας (από τη σύνταξη έως και τον έλεγχο-πληρωμή των υπομνημάτων), θα συνεχίσουν να προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις στην ενταλματοποίηση των υπομνημάτων, για όσο καιρό παραμένουν ανεπίλυτες. Κατά την ταπεινή μου άποψη, οι δυσλειτουργίες αυτές θα εξαλειφθούν, με επαρκή εποπτεία και έλεγχο, από έναν μηχανισμό που θα εγγυάται την εξομάλυνση και οριζόντια τήρηση  των διαδικασιών.
     Σκοπός του κειμένου αυτού δεν είναι να στοχοποιήσει. Είναι προφανές ότι δεν ευθύνται όλοι για κάθε διαδικαστικό/διαχειριστικό πρόβλημα. Σε έναν περίπλοκο αλλά ζωντανό οργανισμό όπως είναι η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι όλοι ίδιοι. Δυστυχώς όμως, οι εξαιρέσεις συχνά δημιουργούν μια κακή εικόνα, της οποίας η γενίκευση δεν είναι μόνο άδικη αλλά, κυρίως, ατελέσφορη. Δεν είναι όλες οι διαχειρίσεις δυσλειτουργικές και φαίνεται πως οι περισσότεροι διαχειριστές τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση προαπαιτεί την απόλυτη εναρμόνιση όλων, έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι να λαμβάνουν τα αναγκαία χρηματικά ποσά για τις μετακινήσεις τους. Για την ώρα αυτό δε συμβαίνει, κάτι που αφενός δε συνάδει με το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και αφετέρου εμποδίζει την εύρυθμη και απρόσκοπτη επιτέλεση του λειτουργήματός μας. 

                                                                                                                       Σαββίδου Δέσποινα
                                             Μέλος του ΔΣ της Ένωσης  ΣΦ Καστοριάς
                                             &   ΔΣ συνδέσμου γυναικών ΠΟΣΥΦΥ
BORDERNEWS.GR


EmoticonEmoticon