Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων Πόθεν Έσχες

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών 
Συμφερόντων έτους 2017 (χρήση 2016) είναι η 21η Οκτωβρίου 2017.

πηγή: eaynh.gr,bloko.gr


EmoticonEmoticon