Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

Έντονες αντιδράσεις για την κατάργηση του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού

Έντονες είναι οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας για την κατάργηση του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού και την μετατροπή του σε γραφείο Συνοριακής Φύλαξης στο Αστυνομικό Τμήμα Τυχερού.

Εμείς επικοινωνήσαμε με τον Πρόεδρο της Συνοριακής Φύλαξης Έβρου κ. Χρυσοβαλάντη Γιαλαμά ο οποίος μας ανέφερε τα εξής:   

«Το ΤΣΦ Τυχερού λειτουργεί ανελλιπώς από 16ετιας και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος με αμέτρητες επιτυχίες. Στα όρια ευθύνης του και όχι μόνο, προσφέροντας ασφάλεια στους κατοίκους της περιοχής αλλά και στην ίδια τη χώρα μας.

Το προσωπικό που υπηρετεί εκεί υπερβάλει καθημερινά εαυτό και κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες πολλές φορές, διακινδυνεύοντας ακόμα και την ζωή του, για να φέρει σε πέρας την αποστολή του που δεν είναι άλλη από τη διασφάλιση της νομιμότητας και της προάσπισης των συνόρων της χώρας μας.

Την ώρα λοιπόν που η Ε.Ε. συστήνει την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή δείχνοντας το δρόμο της αναδόμησης και της εξειδίκευσης των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης, θα περιμέναμε από την πολιτεία, την περαιτέρω εξειδίκευση και ενίσχυση με σύγχρονα μέσα (οχήματα, κάμερες κ.α.).

Όπως επίσης και με  επιπλέον προσωπικό και όχι την πολιτική της αποδόμησης και τη μετατροπή σε γραφείο διαχείρισης του ΤΣΦ Τυχερού, ενός τμήματος πρώτης γραμμής, στα πεντακόσια μέτρα από τα σύνορα.

Εμείς 24 ώρες ολόκληρο το χρόνο είμαστε στην φύλαξη των συνόρων της Πατρίδας μας και αυτό επιθυμούμε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο να κάνουμε».

Πηγη:e-evros.gr

Κι όμως το Ελληνικό κράτος μιλάει για Βόρεια Ορεστιάδα!

Διαβάστε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες που θα υπάρχουν στην ΑΜΘ.

Άρθρο 69
Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης

1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης,
β. Αστυνομικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης,
γ. Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης,
δ. Αστυνομικό Τμήμα Σαμοθράκης,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Σουφλίου,
στ. Αστυνομικό Τμήμα Φερών,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Τυχερού,
η. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών,
θ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και
ι. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων.
2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
α. ο Αστυνομικός Σταθμός Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Αλεξανδρούπολης του δήμου Αλεξανδρούπολης και υπάγεται
διοικητικά στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης και
β. ο Αστυνομικός Σταθμός Μικρού Δερείου, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Ορφέα του δήμου Σουφλίου και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Σουφλίου.
3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων στ΄ και η΄, των οποίων ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Φερών του δήμου Αλεξανδρούπολης, των περιπτώσεων ζ΄ και θ΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται οι δημοτικές ενότητες Τυχερού και Σουφλίου του δήμου Σουφλίου, αντίστοιχα και της περίπτωσης ι΄, της οποίας ως έδρα ορίζεται ο χώρος των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Κήπων.

Άρθρο 70
Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας

1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορείου Ορεστιάδας λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες,
οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ορεστιάδας,
β. Αστυνομικό Τμήμα Ορεστιάδας,
γ. Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας,
δ. Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου,
ε. Τμήμα Ασφάλειας Διδυμοτείχου,
στ. Αστυνομικό Τμήμα Τριγώνου,
ζ. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Ορμενίου,
η. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας,
θ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου,
ι. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου,
ια. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων και
ιβ. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Ορεστιάδας.
2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
α. οι Αστυνομικοί Σταθμοί Καστανεών και Κυπρίνου οι οποίοι εδρεύουν στις δημοτικές ενότητες Βύσσας και Κυπρίνου του δήμου Ορεστιάδας, αντίστοιχα και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Ορεστιάδας και
β. ο Αστυνομικός Σταθμός Πυθίου, ο οποίος εδρεύει στην τοπική κοινότητα Πυθίου της δημοτικής ενότητας Διδυμοτείχου του δήμου Διδυμοτείχου και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου.
3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Τριγώνου του δήμου Ορεστιάδας και ο χώρος των εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου – εξόδου Ορμενίου, αντίστοιχα και των περιπτώσεων ι΄ και ια΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Κυπρίνου του δήμου Ορεστιάδας και η δημοτική ενότητα
Μεταξάδων του δήμου Διδυμοτείχου, αντίστοιχα.

Άρθρο 68
Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης

1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης λειτουργούν
το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής,
β. Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής,
γ. Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής,
δ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Κομοτηνής,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου,
στ. Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Σαπών,
η. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών και
θ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου.
2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
α. ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλαγανής, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μαρωνείας του δήμου Μαρωνείας – Σαπών και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Σαπών και
β. ο Αστυνομικός Σταθμός Οργάνης, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Οργάνης του δήμου Αρριανών και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών.
3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων ζ΄ και η΄, των οποίων ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Σαπών του δήμου Μαρωνείας – Σαπών.

Άρθρο 71
Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης

1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης,
β. Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης,
γ. Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης,
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αβδήρων,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου,
στ. Αστυνομικό Τμήμα Σταυρούπολης,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου,
η. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης και
θ. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Ξάνθης.
2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Αστυνομικός Σταθμός Μύκης, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μύκης του δήμου Μύκης και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου.
3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην των περιπτώσεων
στ΄ και ζ΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτικήενότητα Σταυρούπολης του δήμου Ξάνθης και η τοπική
κοινότητα Εχίνου της δημοτικής ενότητας Μύκης του δήμου Μύκης, αντίστοιχα.

Άρθρο 72
Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας

1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Αστυνομικό Τμήμα Δράμας,
β. Τμήμα Ασφάλειας Δράμας,
γ. Τμήμα Τροχαίας Δράμας,
δ. Αστυνομικό Τμήμα Προσοτσάνης,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου,
στ. Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Παρανεστίου,
η. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Νευροκοπίου,
θ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παρανεστίου και
ι. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Δράμας.
2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος.

Άρθρο 73
Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας

1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Αστυνομικό Τμήμα Καβάλας,
β. Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας,
γ. Τμήμα Τροχαίας Καβάλας,
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Καβάλας,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Νέστου,
στ. Αστυνομικό Τμήμα Θάσου,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου και
η. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.
2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
α. ο Αστυνομικός Σταθμός Κρηνίδων, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Φιλίππων του δήμου Καβάλας και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καβάλας,
β. ο Αστυνομικός Σταθμός Λιμεναρίων Θάσου, ο οποίος εδρεύει στο δήμο Θάσου και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Θάσου και
γ. οι Αστυνομικοί Σταθμοί Νέας Περάμου και Ορφανού, οι οποίοι εδρεύουν στις δημοτικές ενότητες Ελευθερών και Ορφανού του δήμου Παγγαίου, αντίστοιχα και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου.
3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος.

Πηγή:thrakinea.gr

Με δύο αυτοκίνητα μετέφεραν 17 μετανάστες

Συνελήφθησαν χθες (9-2-2017) το πρωί, στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, δύο (2) αλλοδαποί διακινητές, ένας 32χρονος υπήκοος Πακιστάν και μία 21χρονη υπήκοος Βουλγαρίας, οι οποίοι, από κοινού με έναν άγνωστο μέχρι στιγμής δράστη, προωθούσαν, στο εσωτερικό της χώρας συνολικά δεκαεπτά (17) μη νόμιμους μετανάστες. Δεκαέξι (16) από τους διακινούμενους ήταν υπήκοοι Πακιστάν και ένας υπήκοος Ινδίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης δύο (2) Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα και επιχείρησαν να τα ελέγξουν.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 32χρονο και την 21χρονη, διότι επιβαίνοντες στο ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ (8) μη νόμιμους μετανάστες, ενώ σε σήμα στάσης που πραγματοποίησαν στο άλλο όχημα, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από αυτούς με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης.

Ακολούθως, ο οδηγός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου εξήλθε από την Εγνατία Οδό και κατευθύνθηκε προς την πόλη της Ξάνθης, όπου εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός.

Σε έλεγχο που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος διαπιστώθηκε ότι ο δράστης μετέφερε με αυτό, παράνομα, στο εσωτερικό της χώρας εννέα (9) μη νόμιμους μετανάστες. 

Κατασχέθηκαν δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ και ένα (1) κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου Ροδόπης.

Πηγή:faros24.gr

Είκοσι επαναπροωθήσεις μεταναστών σήμερα στην Τουρκία

Συνολικά 20 μετανάστες επαναπροωθήθηκαν σήμερα από το λιμάνι της Μυτιλήνης στο Δικελί της Τουρκίας, σε εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας.

Πρόκειται για άνδρες, οκτώ από το Πακιστάν, πέντε από τη Νιγηρία, δύο από το Μπαγκλαντές, τρεις από την Αλγερία, έναν Παλαιστίνιο και έναν Τούρκο. Στο σύνολο τους, οι αιτήσεις ασύλου είχαν απορριφθεί σε δεύτερο βαθμό ή είχαν αποσύρει το αίτημά τους.

Πηγή: skai.gr

Θεσσαλονίκη: 12 χρόνια κάθειρξη στον πρόσφυγα που μαχαίρωσε αστυνομικό στο Κιλκίς

Ο 25χρονος τράβηξε μαχαίρι όταν είδε την πεθερά του λιπόθυμη - Ο αστυνομικός χρειάστηκε 19 ράμματα

Στη φυλακή με κάθειρξη 12 ετών -από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης-  25χρονος Σύρος πρόσφυγας, που επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό στο κέντρο φιλοξενίας της Νέας Καβάλας Κιλκίς.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε τον περσινό Ιούνιο. Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε μεταβεί στη Θεσσαλονίκη μαζί με άλλους πρόσφυγες προκειμένου να τακτοποιήσει το θέμα των εγγράφων του για τη διαδικασία έγκρισης ασύλου. Κατά την επιστροφή του στη δομή, κατεβαίνοντας από το λεωφορείο, είδε την πεθερά του λιπόθυμη. Προκλήθηκε ένταση.

Αστυνομικοί επενέβησαν, σε μία προσπάθεια να κατευνάσουν τα πνεύματα, και την ώρα εκείνη ο 25χρονος τράβηξε μαχαίρι που έφερε επάνω του, με συνέπεια να τραυματίσει τον αστυνομικό στο πηγούνι. Όπως έγινε γνωστό, χρειάστηκαν 19 ράμματα να γίνουν στο τραύμα του προκειμένου να επουλωθεί. 

Ο αστυνομικός στην κατάθεση του στο δικαστήριο τόνισε πως ήταν  αποσπασμένος τότε από την Αχαΐα και   αναφέρθηκε στην ελλιπή αστυνομική δύναμη που διέθετε η δομή για να διαχειριστεί τον όγκο των φιλοξενούμενων προσφύγων.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Πηγή: www.seleo.gr


Μουζάλας: Δίχως την Ελλάδα δεν σταματούν οι προσφυγικές ροές

«Η Ελλάδα εμποδίζει τους μετανάστες να συνεχίζουν την πορεία προς Βορρά, γεγονός που δεν καθιστά ελκυστική αυτή τη διαδρομή», ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής αναφερόμενος στον διάδρομο των Βαλκανίων

Η Διαδρομή των Βαλκανίων δεν αποτελεί σήμερα θέμα, αφενός γιατί υπάρχει η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας για το προσφυγικό, και αφετέρου γιατί η Ελλάδα εμποδίζει τους μετανάστες να συνεχίζουν την πορεία προς Βορρά, γεγονός που δεν καθιστά ελκυστική αυτή τη διαδρομή. Ωστόσο εάν η Ελλάδα «πέσει», τότε μπορεί οι δυτικοβαλκανικές χώρες να προσπαθήσουν να μειώσουν μεν τη μετανάστευση, αλλά δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν τη ροή, τονίζει ο Έλληνας υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας σε σημερινή συνέντευξή του στην αυστριακή εφημερίδα «Ντι Πρέσε».
 
Ο ίδιος ελπίζει, όπως λέει, να έχει επικρατήσει στο μεταξύ η αντίληψη πως η Ελλάδα και η υπόλοιπη ΕΕ είναι συγκοινωνούντα δοχεία και πως δεν μπορεί κανείς να πιστεύει σοβαρά, ότι εάν στην Ελλάδα ανατραπεί η κατάσταση, θα μπορεί να συνεχίζει να παραμένει κλειστή η Διαδρομή των Βαλκανίων.
 
Αναφερόμενος στην απόφαση της ΕΕ που προέβλεπε τη μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία και που τελικά εφαρμόστηκε για συνολικά μόλις 12.000 πρόσφυγες, ο Έλληνας υπουργός παρατηρεί ότι η Ευρώπη θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα εάν θα εφαρμόσει μία σωστή απόφαση, «και η απόφαση για τη μετεγκατάσταση ήταν σωστή», ή θα την εγκαταλείψει, μόνον επειδή δεν συμφωνούν με αυτή χώρες όπως η Ουγγαρία.
 
Όπως επισημαίνει στη συνέχεια, στην Ευρώπη η αλληλεγγύη έχει μια νομική και όχι μια ηθική διάσταση και ο ίδιος δεν γνωρίζει εάν και κατά πόσο μπορεί αυτή να επιβληθεί - όμως δεν μπορεί και να υπάρχει μία ΕΕ «α λα καρτ», όπου κάποιος θα λέει «ναι» στις επιδοτήσεις και «όχι» στις υποχρεώσεις, και πως η προσφυγική κρίση θα έπρεπε να φέρνει πιο κοντά και όχι να διχάζει τις χώρες-μέλη.
 
Σε σχέση με τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί στην Ελλάδα από την ΕΕ, ως προς την ενίσχυση με προσωπικό, παρατηρεί πως από τους 400 της πρώτης συμφωνίας έχουν έλθει στην Ελλάδα 69, ενώ από τους 200 υπαλλήλους και μεταφραστές από την ΕΕ που θα αποστέλλονταν στα ελληνικά νησιά στη βάση μίας δεύτερης συμφωνίας, έφθασαν οι 39.

Στη συνέντευξή του στην «Ντι Πρέσε», ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής αναφέρει πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν στους καταυλισμούς στην Ελλάδα 65.000 άνθρωποι, από τους οποίους υπολογίζεται πως το 30% είναι Σύροι και σε ποσοστό 15% προέρχονται από χώρες όπως το Αφγανιστάν, έχοντας επίσης καλές προοπτικές για θετική έκβαση της αίτησης ασύλου. Οι υπόλοιποι είναι οι αποκαλούμενοι «παράτυποι μετανάστες», ενώ πριν από τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, τον Μάρτιο του 2016, το 80% εκείνων που έφθαναν από την Τουρκία ήταν πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνοπτική κατάσταση προσφυγικών ροών

Συνολικά 62.590 πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ανά την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το πρωί της Παρασκευής.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους πίνακες... Πηγή:zougla.gr

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017

Η συζήτηση ( βιντεο) της Επίκαιρης Ερώτησης στη Βουλή για το ΤΣΦ Τυχερού Έβρου

    Συζήτηση στη βουλή για το θέμα της κατάργησης της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού σχετικά με την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Έβρου και πρώην Αρχηγός τους Σώματος της ΕΛ.ΑΣ. Αν. Δημοσχάκης.Στην Ερώτηση απάντησε και τοποθετήθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Τόσκας.

Δημοσχάκης : " Ως κυβέρνηση θα επαναφέρουμε την κανονικότητα αν περάσει"


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ - ΤΟΣΚΑ

Δημοσχακης : θα επαναφέρουμε την κανονικότητα για τις καταργούμενες Υπηρεσίες.


Δημοσχακης : " εαν το ΠΔ προχωρήσει χωρίς να εισακουστούν οι προτάσεις μας, θα επαναφέρουμε ως Κυβέρνηση την κανονικότητα στον Έβρο και στα νησιά "

Έκλεισαν τη λεωφόρο Αμαλίας οι πυροσβέστες - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Κλειστή είναι αυτή την ώρα η λεωφόρος Αμαλίας λόγω της πανελλαδικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, ζητώντας τη μονιμοποίησή τους ή την ανανέωση των συμβάσεών τους.

Η θητεία των 4.000 πυροσβεστών, που προσλήφθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου 2012, λήγει αύριο κι όπως τονίζουν κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο, εάν δεν μονιμοποιηθούν όσοι το δικαιούνται, σύμφωνα με τον νόμο ή δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις των υπολοίπων.

Οι διαδηλωτές βρίσκονται έξω από τη βουλή, κρατώντας πανό που γράφει «Έλεος. Φτάνει ποια η κοροϊδία. Εδώ και τώρα μονιμότητα».

wbgs6c5juxgnd9glo0lae07lIMG_9539IMG_9540IMG_9541IMG_9542IMG_9545IMG_9546

Φωτορεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος

Πηγη:newsbeast.gr


Στον εισαγγελέα έστειλε 43 ΜΚΟ ο Νίκος Κοτζιάς

Είχε διαπιστωθεί κακοδιαχείριση και στοιχεία που «έβγαζαν μάτι». Ο ίδιος προανήγγειλε κι άλλες αποκαλύψεις που όπως είπε «θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.

«Πάρτι» κατασπατάλησης ΜΚΟ κατήγγειλε ο Νίκος Κοτζιάς από τη Βουλή, ανακοινώνοντας πως ο ίδιος έχει στείλει ήδη στον εισαγγελέα 43 υποθέσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Κοτζιά, για τις εν λόγω ΜΚΟ είχε διαπιστωθεί κακοδιαχείριση των κονδυλίων που λάμβαναν.

Ενδεικτικά ανέφερε ως παράδειγμα οργάνωση με έδρα νησί της Κεντρικής Αμερικής, η οποία επισήμως χρηματοδοτούνταν για αναπτυξιακά έργα και ανεπισήμως αποδείχτηκε ότι είχε καταθέσει τα χρήματα σε τράπεζα προκειμένου να τοκίζονται.

«Εμείς παίρνουμε λεφτά πίσω από αυτές τις υποθέσεις», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, αφήνοντας υπονοούμενα για τον έλεγχο από προηγούμενες κυβερνήσεις και προαναγγέλλοντας νέες αποκαλύψεις μέσω συνέντευξης Τύπου που προτίθεται να παραχωρήσει το προσεχές διάστημα. «Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διεθνής Αμνηστία: Τα κέντρα φιλοξενίας «ακατάλληλα για μακρόχρονη διαμονή»

Συνθήκες διαμονής των προσφύγων που προκαλούν «ανησυχία» εντόπισαν ερευνητές της Διεθνούς Αμνηστίας κατά την επίσκεψή τους σε κέντρα φιλοξενίας της ενδοχώρας και των νησιών.

Η ερευνητική ομάδα της Διεθνούς Αμνηστίας ολοκλήρωσε την Τρίτη τη δεκαήμερη επίσκεψή της στην Ελλάδα, που είχε ως στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης προσφύγων και μεταναστών στην ενδοχώρα και στα νησιά.


Οι ερευνητές βρέθηκαν στο Ελληνικό, στη Ριτσώνα, στο παλιό κτήριο της Softex στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Καβάλα Κιλκίς, όπως επίσης στη Μόρια και στο Καρά Τεπέ στη Λέσβο. Κατά τις επισκέψεις τους συνομίλησαν με πρόσφυγες και μετανάστες, υπεύθυνους λειτουργίας των δομών, ακτιβιστές και εκπροσώπους ΜΚΟ.

Σχετικά με τα κέντρα φιλοξενίας στην ενδοχώρα, οι ερευνητές μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάνουν λόγο για «συνθήκες που συνεχίζουν να αποτελούν παράγοντα ανησυχίας» και «ανεπαρκή διαμονή». «Δεν μπορούμε να εκφράσουμε γνώμη για όλα τα κέντρα φιλοξενίας, ωστόσο αυτά που είδαμε είναι ακατάλληλα για μακρόχρονη διαμονή» τονίζει η Μόνικα Κόστα Ρίμπα, επικεφαλής της αποστολής της Διεθνούς Αμνηστίας. Παρά το γεγονός ότι οι σκηνές έχουν αντικατασταθεί από κοντέινερ, περιγράφει η ίδια, «αυτό δεν είναι απαραίτητα μεγάλη βελτίωση».

Οι ερευνητές είδαν εγκύους και μωρά να κοιμούνται στο πάτωμα μέσα σε κοντέινερ, ανυπαρξία ζεστού νερού, απουσία εκπαίδευσης για κάποια παιδιά, αλλά και «απουσία θεραπείας για την ψυχική κατάσταση πολλών προσφύγων. Η αβεβαιότητα για το μέλλον έπειτα από έναν χρόνο που είναι παγιδευμένοι στην Ελλάδα σε τρομερές συνθήκες τούς οδηγεί σε άγχος και κατάθλιψη».

Για παράδειγμα, στη Νέα Καβάλα τα κοντέινερ «ήταν άδεια κουτιά. Οι πρόσφυγες μας είπαν πως, όταν βρέχει, το νερό μπαίνει μέσα και δεν έχουν ηλεκτρικό. Μέσα στα κοντέινερ έχει ακόμα κρύο. Οικογένειες, έγκυοι, ηλικιωμένοι και παιδιά μεταξύ άλλων συνεχίζουν να ζουν σε δύσκολες συνθήκες», τονίζει η κα Κόστα Ρίμπα.

Στη Ριτσώνα οι ερευνητές εντόπισαν ανεπαρκείς ιατρικές υπηρεσίες. «Εκεί οι ιατρικές υπηρεσίες σταματούν στις πέντε το απόγευμα και δεν υπάρχουν ιατρικές εγκαταστάσεις σε κοντινή απόσταση» εξηγεί η ίδια.

Σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στο Ελληνικό κάνει λόγο για «συνθήκες κόλασης». Όπως συμπληρώνει η ερευνήτρια της οργάνωσης, Λία Γώγου, εντοπίστηκαν «μεγάλες ελλείψεις σε εγκαταστάσεις υγιεινής και σε εξαερισμό, καθώς και ανεπαρκής αριθμός σε τουαλέτες και ντους», ενώ οι πρόσφυγες «εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την ποιότητα του φαγητού και την περιορισμένη παροχή ζεστού νερού». Ασυνόδευτα παιδιά και γυναίκες που ταξίδεψαν μόνες με τα παιδιά τους είπαν «ότι φοβούνται για την ασφάλειά τους στον καταυλισμό και μίλησαν για την απόγνωση που βιώνουν εξαιτίας των κακών συνθηκών και της απελπισίας για την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων».

«Σημαντική ανησυχία» προκαλεί, όπως επισημαίνει η κα Κόστα Ρίμπα, και ο υπερπληθυσμός στα νησιά, όπου «περίπου 15.000 πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να επιστραφούν στην Τουρκία λόγω της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας και κάτω από την εσφαλμένη υπόθεση ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα». Στη Μόρια, όπως περιγράφει, «παρά τις πρόσφατες μεταφορές σε ξενοδοχεία και σε άλλο χώρο, εκατοντάδες άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν σε σαθρές σκηνές εκτεθειμένες στις σκληρές καιρικές συνθήκες, όπως είναι η βροχή και ο δυνατός αέρας».
Πηγη:zougla.gr

Μειώθηκαν οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες στα νησιά του βορείου Αιγαίου

Οι μικρές ροές μεταναστών και προσφύγων στα νησιά του βορείου Αιγαίου σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων ασύλου έριξε σήμερα το πρωί για πρώτη φορά τον αριθμό των εγκλωβισμένων στα νησιά προσφύγων και μεταναστών κάτω από τις 10.000.

Συγκεκριμένα σήμερα Τρίτη το πρωί και μετά από άλλο ένα 24ωρο μηδενικών ροών, σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, στα νησιά βρίσκονται εγκλωβισμένοι-αιτούντες άσυλο 9.987 άνθρωποι. Από αυτούς οι 4.716 βρίσκονται σε καταυλισμούς στη Λέσβο, οι 3.441 στη Χίο και οι 1.830 στη Σάμο.


Υπενθυμίζεται, ότι την 1η του περασμένου Ιανουαρίου, στα νησιά του βορείου Αιγαίου βρίσκονταν εγκλωβισμένοι 11.078 άτομα. Στη Λέσβο βρίσκονταν 5.591, στη Χίο 3.551 και στη Σάμο 1.936. 

Η μείωση στον αριθμό των εγκλωβισμένων υπήρξε παρότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα το πρωί, στα νησιά πέρασαν 1.303 πρόσφυγες και μετανάστες (στη Λέσβο 615, στη Χίο 380 και στη Σάμο 308). Πηγή:zougla.gr

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

Διακινητές από 4 χώρες στη Θράκη για μεταφορά 31 μεταναστών!!!

Συνελήφθησαν χθες (6-2-2017), στους νομούς Έβρου και Ροδόπης, στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την αντιμετώπιση της μη νόμιμης μετανάστευσης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, τέσσερις (4) αλλοδαποί διακινητές, ένας 29χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ένας 23χρονος υπήκοος FYROM και δύο 24χρονοι, υπήκοοι Αλγερίας και Πακιστάν, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε τρεις (3) διαφορετικές περιπτώσεις, συνολικά τριάντα έναν (31) μη νόμιμους μετανάστες. Δεκατέσσερις (14) από τους διακινούμενους ήταν υπήκοοι Συρίας, δεκατέσσερις (14) υπήκοοι Πακιστάν και τρεις (3) υπήκοοι Βιετνάμ.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί, στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου Ροδόπης, συνέλαβαν τον 24χρονο υπήκοο Πακιστάν, διότι επιβαίνοντας ως συνοδηγός σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε (5) μη νόμιμους μετανάστες, από κοινού με τον συνεργό του – οδηγό του οχήματος, ο οποίος διέφυγε πεζός και αναζητείται.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί, σε οικισμό της Ροδόπης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης, συνελήφθη ο 24χρονος υπήκοος Αλγερίας, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μετέφερε, παράνομα, στο εσωτερικό της χώρας πέντε (5) μη νόμιμους μετανάστες.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι για το παραπάνω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο είχε δηλωθεί κλοπή την 4-1-2017 στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ορεστιάδας.

Σημειώνεται ότι η σχετική δικογραφία για τον 24χρονο περιλαμβάνει επίσης το αδίκημα της αντίστασης, καθόσον αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Στην τρίτη περίπτωση, χθες το βράδυ, στις Φέρες και την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, συνέλαβαν, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, τους δύο δράστες, ηλικίας 29 και 23 ετών, διότι οδηγώντας 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, μετέφεραν, παράνομα, στην ενδοχώρα συνολικά είκοσι (20) μη νόμιμους μετανάστες.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

  • 4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα
  • 6 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενήργησαν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου, Φερών και Τυχερού των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης. Πηγη:faros24.gr


Μετέφεραν 121 κιλά χασίς σε… ταξιδιωτικούς σάκους

Συνελήφθησαν σήμερα (06-02-2017) το πρωί σε περιοχή της Φλώρινας , από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας, -4- υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 21, 26, 31 και 46 χρονών για εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση τους στο εσωτερικό της χώρας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι προαναφερόμενοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς σε δασική περιοχή του Βατοχωρίου Φλώρινας πρωινές ώρες σήμερα, να έχουν εισέλθει πεζή παράνομα στη χώρα και συνελήφθησαν διότι εισήγαγαν και μετέφεραν -7- ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν -100- συσκευασίες κάνναβης, βάρους -121- κιλών και -88- γραμμαρίων.

Συνολικά κατασχέθηκαν :

  • -121- κιλά και -88- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και
  • -3- κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Πρώτου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας , ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς .

 πηγή:policenet.gr


Νέα σύλληψη διακινητή στον Έβρο. Επεισοδιακή καταδίωξη…

Συνελήφθη προχθές στην παλαιά Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης – Συνόρων, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, 40χρονος ημεδαπός, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας δώδεκα (12) μη νόμιμους μετανάστες, υπηκόους Ιράκ.  

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, με βουλγάρικες πινακίδες κυκλοφορίας, μετέφερε, παράνομα, στην ενδοχώρα δώδεκα (12) μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, χθες το πρωί, στην παλαιά Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης – Συνόρων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης στον 40χρονο, οδηγό Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου, προκειμένου να το ακινητοποιήσει, πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από αυτούς με τη συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης κατευθύνθηκε προς την πόλη των Φερών, από την παλαιά Εθνική Οδό, όπου, λίγο πιο κάτω, το αυτοκίνητο που οδηγούσε προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες της οδού και ακινητοποιήθηκε.

Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο παραπάνω όχημα,   διαπίστωσαν ότι ο δράστης μετέφερε με αυτό, παράνομα, στο εσωτερικό της χώρας δώδεκα (12) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι η σχετική δικογραφία για τον 40χρονο περιλαμβάνει επίσης το αδίκημα της αντίστασης, καθόσον αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και 1 κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Πηγη:alexpoli.gr

 Χίος: Μετανάστες προπηλάκισαν οδηγό λεωφορείου στη ΒΙΑΛ

Ο επαγγελματίας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημα και να απομακρυνθεί - Ήθελαν να επιβιβαστούν... 120 άτομα

Ένταση κι αναστάτωση επικράτησε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας στο hotspot της ΒΙ.ΑΛ. στο Χαλκειός όταν μετανάστες επιτέθηκαν λεκτικά για μία ακόμη φορά στον οδηγό του λεωφορείου που εκτελεί το δρομολόγιο από ΒΙ.ΑΛ. προς Σούδα.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Χίου Μ. Σικαλά, όλα ξεκίνησαν όταν δεκάδες μετανάστες στη θέα του λεωφορείου θέλησαν να μπουν μέσα με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Το αποτέλεσμα ήταν στο όχημα να επιβιβαστούν περί τα 120 άτομα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του οδηγού που δεν θέλησε να τους μεταφέρει για λόγους ασφαλείας.

Παρά τις προσπάθειες της Αστυνομίας και των Μ.Κ.Ο. για να βγουν οι υπεράριθμοι μέσα από το όχημα αυτό δεν κατέστει δυνατό, με τον οδηγό να βρίσκεται στο στόχαστρο των μεταναστών που τον προπηλάκισαν λεκτικά. Έτσι μη έχοντας άλλη λύση ο οδηγός άφησε το όχημα κι απομακρύνθηκε από το σημείο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή των δρομολογίων από τη ΒΙ.ΑΛ. στο κέντρο της πόλης μέχρι τα πνεύματα να ηρεμήσουν. 

Πηγή: www.politischios.gr

Σχοινάς: Η Κομισιόν στηρίζει την Ελλάδα στο προσφυγικό

Την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ξεπεράσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την υπερσυγκέντρωση μεταναστών στο ελληνικό έδαφος, εξέφρασε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, στον απόηχο και των επεισοδίων στο Ελληνικό παρουσία του Γιάννη Μουζάλα. 

Σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της Επιτροπής για επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 3,9 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών, ο Μ. Σχοινάς σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθάει την Ελλάδα να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση μέσα από «διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία». «Συνολικά η ΕΕ διαθέτει πάνω από ένα 1 δισ. για το μεταναστευτικό και τη διαχείριση των συνόρων. Οι δράσεις υλοποιούνται από ανθρωπιστικές οργανώσεις συπεριλαμβανομένων των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει απευθείας οικονομική στήριξη μέσω άλλων προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων», ανέφερε ο ίδιος.

Ερωτηθείς σχετικά με τις διαμαρτυρίες μεταναστών για τις συνθήκες διαβίωσης στους χώρους φιλοξενίας ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε ότι «η στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές είναι φυσικά σημαντική για την οργάνωση και την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής απάντησης. Βρισκόμαστε σε συχνή και σταθερή επαφή με τις ελληνικές αρχές σε ό,τι αφορά την κατάσταση, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή».

Εξάλλου, ανέφερε
 πως οι αρμόδιοι επίτροποι Μετανάστευσης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος και Χρήστος Στυλιανίδης, αντίστοιχα, βρίσκονται σε προσωπική επαφή με τις ελληνικές αρχές. «Εργαζόμαστε νυχθημερόν για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να ξεπεράσει τα προβλήματα» υπογράμμισε. Ερωτηθείς σχετικά με το τι προβλέπουν οι κανόνες για τον έλεγχο των κεφαλαίων που λαμβάνουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και το κατά πόσο αυτά αξιοποιούνται σωστά, εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για την παροχή έκτακτης βοήθειας ανέφερε πως η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης διοχετεύεται σε «αναγνωρισμένες ανθρωπιστικές οργανώσεις, που ήδη έχουν ιστορικό στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας». Επιπλέον, σημείωσε πως η επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν γίνεται μετά από λεπτομερή αξιολόγηση των αναγκών.

Σε ό,τι αφορά, δε τον εκ των υστέρων έλεγχο, ανέφερε πως υπάρχουν δύο επίπεδα αξιολόγησης. «Πρώτον, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ΜΚΟ που συνεργαζόμαστε και πραγματοποιούμε συχνές επισκέψεις επί τόπου όχι μόνο για να ελέγξουμε τα κεφάλαια αλλά και τις ανάγκες των μεταναστών. Αυτό γίνεται από τους συνεργάτες μας που βρίσκονται εδώ αλλά και αυτούς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Το δεύτερο επίπεδο ελέγχου είναι ο λογιστικός έλεγχος που διενεργείται τακτικά σε όλους τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε», κατέληξε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Τέλος, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα, πως ο Επίτροπος για τη Μετανάστευση, Δημήτρης Αβραμόπουλος θα μεταβεί στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με τη νέα αμερικανική διοίκηση και να συζητήσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις της μετανάστευσης, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Ο Δ. Αβραμόπουλος θα συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Τζον Φ. Κέλι την Τετάρτη το απόγευμα.


Πηγή: skai.gr

Το προσφυγικό δίνει ελπίδες ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία

ριν από δύο δεκαετίες, η εισροή μισού εκατομμύριου μεταναστών έδωσε ώθηση στην οικονομία της Ελλάδας. Σήμερα, η κυβέρνηση και κάποιοι ειδικοί ελπίζουν ότι το νέο κύμα μεταναστών θα κάνει το ίδιο.

Περίπου 60.000 πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων πολλοί νέοι Σύροι, Αφγανοί και Πακιστανοί, έχουν εγκλωβιστεί από πέρυσι στην Ελλάδα, και μαραζώνουν στα στρατόπεδα μετά το κλείσιμο της πόρτας προς την Ευρώπη. Αλλά σε αντίθεση με τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν οι μετανάστες, κυρίως από την Αλβανία και τη Βουλγαρία, επωφελήθηκαν από μια ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία, η Ελλάδα δεν βρίσκεται σήμερα σε θέση να αξιοποιήσει στο έπακρο τις πρόσφατες αφίξεις.

«Οι πρόσφυγες που έχουμε τώρα είναι διαφορετικοί», δεδομένου ότι πολλοί εξακολουθούν να ελπίζουν να φτάσουν βόρεια Ευρώπη και δεν έχουν καμία πρόθεση να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, δήλωσε ο Σταύρος Ζωγραφάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πολλοί από τις 500.000 έως 600.000 μεταναστών που εισήλθαν στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια, αντιθέτως, εντάχθηκαν γρήγορα στην ελληνική κοινωνία, αναλαμβάνοντας θέσεις εργασίας στον τομέα της γεωργίας και των κατασκευών. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι συνέβαλαν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας τη δεκαετία του 2000, καθώς η χώρα αναπτύχθηκε σημαντικά λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, και της υιοθέτησης στην του ευρώ το 2001.

Σήμερα, όμως, η κατάσταση αφορά το αντίθετο: η οικονομία της χώρας έχει καταρρεύσει τα τελευταία επτά χρόνια λόγω της κρίσης χρέους και τις πολιτικές λιτότητας που ακολούθησαν. Και παρόλο που η ΕΕ έχει συνδράμει τη χώρα με εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει με τη διαχείριση της ροής των μεταναστών, ιδιαίτερα όσον αφορά την στέγαση, «προς το παρόν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά», δήλωσε ο Ζωγραφάκης.

«Άμεσο αποτέλεσμα στην οικονομία»


Στην Αθήνα, πάνω από 1 εκατομμύριο € έχουν διοχετευτεί στην οικονομία μέσω ενός προγράμματος στέγασης των προσφύγων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τα κονδύλια της ΕΕ. Η χρηματοδότηση αφορά την πληρωμή ενοικίων προκαταβολικά, προπληρωμένες κάρτες σούπερ μάρκετ και εισιτήρια του μετρό και των λεωφορείων, καθώς και τους μισθούς των περίπου 100 ατόμων που έχουν προσληφθεί για τη διαχείριση του προγράμματος. Η χρηματοδότηση «έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία, αλλά και στους τους μακροχρόνια ανέργους, αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την κοινωνική συνοχή απαιτείται σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, αντιδήμαρχος Αθηναίων υπεύθυνος για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Αλλά οι ιδιοκτήτες έχουν ενθουσιαστεί


«Τέλος πια τα απλήρωτα ενοίκια και οι λογαριασμοί», δήλωσε η Σοφία Αλικάν, η οποία δήλωσε ότι τα πεθερικά της έχουν νοικιάσει ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων σε μια συριακή οικογένεια από τον Ιούνιο του 2016, το οποίο είχε έμεινε κενό για επτά μήνες. Ο Ανδρέας Σαμαράς, ιδιοκτήτης του Cafe Ομόνοια στο κέντρο της Αθήνας, ανέφερε ότι «το 80% των πωλήσεων για τα καταστήματα της γειτονιάς» προέρχεται από τους πρόσφυγες. Το 2015 ανέβασε μια αραβική επιγραφή στο καφενείο του, και έβαλε ναργιλέ για να προσελκύσει αυτούς τους νέους πελάτες.

Δημογραφική «βόμβα»


Για τον Ζωγραφάκη, όμως, το οικονομικό όφελος είναι περιορισμένο, αν και θεωρεί ότι αυτό το κύμα των μεταναστών θα αποδώσει τελικά, «όπως στη Γερμανία». Την άνοιξη του 2016, μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβλεψε ότι οι πρόσφυγες θα προσθέσουν 0,2 έως 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2016 και το 2017.

Όμως, ο Παπαγιαννάκης, δήλωσε: «Έχουμε μείνει πίσω στην εκπόνηση μιας πολιτικής ενσωμάτωσης». Η Μαρία Λογοθέτη, διευθύντρια του Γραφείου του Δήμαρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη, προσέθεσε ότι οι προσπάθειες ενσωμάτωσης «συχνά αποτυγχάνουν επειδή οι περισσότεροι πρόσφυγες δεν θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα».

Οι ειδικοί, ωστόσο, αναφέρουν ότι τομείς όπως ο τουρισμός και η γεωργία, οι οποίοι προσφέρουν ευελιξία στους εργαζόμενους, θα μπορούσαν να αποδειχθούν ελκυστικοί στους μετανάστες, όπως έπραξαν και στο παρελθόν. «Αποδέχονται χαμηλότερους μισθούς, και θέσεις εργασίας τις οποίες οι Έλληνες δεν θέλουν», είπε ο Ζωγραφάκης.

Οι πρόσφυγες θα μπορούσαν επίσης να είναι η λύση για την δημογραφική πρόκληση την οποία πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν, με την πτώση των γεννήσεων και της γήρανσης του πληθυσμού. Στην Ελλάδα, «αυτή είναι μια βόμβα μεγαλύτερη από το χρέος, δεδομένου ότι χιλιάδες νέοι άνθρωποι έχουν φύγει στο εξωτερικό, λόγω της υψηλής ανεργίας», δήλωσε ο Ζωγραφάκης. Στη δεκαετία του 1990, οι μετανάστες αντιπροσώπευαν το 97% της αύξησης του πληθυσμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.


Πηγή:skai.gr

Λέσβος: 54 νέες αφίξεις προσφύγων και μεταναστών

Συνολικά 54 μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν στη βόρεια Λέσβο το τελευταίο 24ωρο.

Αντίθετα, μηδενικές ήταν οι ροές στη Χίο και στη Σάμο. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, στα νησιά βρίσκονται εγκλωβισμένοι-αιτούντες άσυλο 10.057 πρόσφυγες και μετανάστες, εκ των οποίων 4.775 σε καταυλισμούς στη Λέσβο, 3.445 στη Χίο και 1.837 στη Σάμο. Πηγη:zougla.gr