Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Γρίφος τα μισθοδοτικά σημειώματα στην ΕΛ.ΑΣ. !


    Σχετικά με την μισθοδοσία των ενστόλων και την εφαρμογή του νέου μισθολογίου στην Ελληνική  Αστυνομία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων, εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο  που αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκαν οι αναδρομικές κρατήσεις για το έτος 2017. 
     Μετά την δημοσιοποίηση των αναλυτικών σημειωμάτων των αποδοχών του μήνα Μαρτίου για τους ενστόλους, επικράτησε ιδιαίτερη αναστάτωση καθώς ξεκίνησαν οι αναδρομικές κρατήσεις των Ταμείων με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να βλέπουν μειωμένες ακόμη περισσότερο τις αποδοχές του.Η επεξηγηματική Ανακοίνωση της ΠΟΣΥΦΥ : 


                                                                                                          Θεσσαλονίκη  22 /  2  / 2018
Αριθμ. Σχετ . :  7 / 2018

                                   Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο    Δ Ε Λ Τ Ι Ο
                                       επισημάνσεις από την ΠΟΣΥΦΥ για την μισθοδοσία Μαρτίου
                             
    Με την κοινοποίηση των αναλυτικών σημειωμάτων αποδοχών μηνός Μαρτίου, προκλήθηκε ιδιαίτερη αναστάτωση στις τάξεις του προσωπικού καθώς συμπεριλήφθηκαν με την τρέχουσα μισθοδοσία οι αναδρομικές εκκαθαρίσεις αποδοχών και κρατήσεων αρχομένης από 01/01/2017.   
    Ως Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.  επικοινωνήσαμε άμεσα με την Ηγεσία για τις σχετικές ενσωματώσεις όπως και με  την αρμόδια Υπηρεσία. Παράλληλα ενημερωθήκαμε και από τα σχετικά ταμεία για τον τρόπο των κρατήσεων των αναδρομικών ποσών. Με γνώμονα τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση αλλά κυρίως την ορθή κατανόηση των κρατήσεων  και των αποδοχών, προβαίνουμε σε επιμέρους  επισημάνσεις που λάβαμε στα ερωτήματά μας.
    Παρόλο που αρκετοί συνάδελφοι είδαν αυξημένες τις αποδοχές τους, δηλαδή έλαβαν  περισσότερα χρήματα από τον περασμένο μήνα, εμείς εμμένουμε σε ότι έχουμε γνωστοποιήσει τους προηγούμενους μήνες από την αρχή της ψήφισης του μισθολογίου. Πως οι περικοπές είναι πολλές και οι μειώσεις στα εισοδήματά μας θα είναι άνευ προηγουμένου.
   Επισημαίνουμε λοιπόν και προς αποφυγή παρερμηνειών για την κατανόηση του νέου αναλυτικού σημειώματος αποδοχών μηνός Μαρτίου τα εξής :
ü   με τη τρέχουσα μισθοδοσία υπολογίσθηκαν και αποδόθηκαν εφάπαξ  οι εκκαθαρίσεις από τις αποδοχές αλλά και από τις κρατήσεις των ταμείων στις περιπτώσεις όπου είχαν παρακρατηθεί μεγαλύτερα ποσά για όλο το διάστημα του έτους 2017 από την προβλεπόμενη κράτηση. Αυτό αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικό αναλυτικό σημείωμα αποδοχών στη στήλη των αναδρομικών κρατήσεων με το πρόσημο ( - ) μπροστά από το ποσό.  Μου αποδίδεται δηλαδή εφάπαξ για όλο το έτος 2017  το παρακρατηθέν ποσό με την μισθοδοσία του Μαρτίου. Από την μισθοδοσία Απριλίου και έπειτα, δεν θα υπάρχει η σχετική απόδοση με το πρόσημο (-).
ü  Παράλληλα, υπολογίστηκαν και  παρακρατήθηκαν ( σε δόσεις ) τα ποσά που έπρεπε να παρακρατηθούν για τα ταμεία και ΕΦΚΑ για το έτος 2017 και σύμφωνα με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου από 01/01/2017. Οι ανωτέρω αναδρομικές κρατήσεις που θα αποδώσω στα ταμεία ενσωματώθηκαν και αποτυπώνονται με θετικό (+) πρόσημο στη στήλη των αναδρομικών κρατήσεων. Αυτές όμως δεν κρατούνται εφάπαξ αλλά με δόσεις, ο αριθμός των οποίων ποικίλει ανάλογα με το κάθε ταμείο.
ü  Η συνολική προσθαφαίρεση της ανωτέρω στήλης προκαλεί και την πλεονασματική ή ελλειμματική εικόνα του σημειώματος των αποδοχών. Στην περίπτωση που το σύνολο των αναδρομικών κρατήσεων στην συγκεκριμένη στήλη είναι με το πρόσημο (-) σημαίνει πως αποδίδεται στον ασφαλισμένο η συνολική οφειλή από τα ταμεία  και είναι όμως μόνο για τον μήνα Μάρτιο καθότι είναι εφάπαξ η απόδοση. Στην περίπτωση που το σύνολο των αναδρομικών  κρατήσεων  στη  συγκεκριμένη στήλη είναι με θετικό πρόσημο (+),  σημαίνει πως τα ποσά που πρέπει να αποδώσει κάποιος αναδρομικά είναι μεγαλύτερα από αυτά που θα είχε να λάβει και η μείωση στις αποδοχές επέρχεται από το ποσό αυτό της συγκεκριμένης στήλης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπου οι αναδρομικές κρατήσεις είναι μεγαλύτερες από τις αναδρομικές αποδόσεις  - όπου και αν υπάρχουν - , αυτές θα συνεχιστούν και θα είναι είτε ίσες με την τρέχουσα μισθοδοσία είτε και μεγαλύτερες  (  αφού οι αναδρομικές αποδόσεις είναι εφάπαξ όπου υπάρχουν και οι αναδρομικές κρατήσεις είναι με δόσεις)  έως την τελική εξόφληση των  δόσεων.
ü  Για τον προσδιορισμό του αριθμού των δόσεων, για όσους οφείλουν αναδρομικές κρατήσεις στα ταμεία, αυτές ποικίλουν ανάλογα το κάθε Ταμείο.  Μέσω των σχετικών Ταμείων ενημερωθήκαμε για τον αριθμό των δόσεων που θα προβεί το καθένα για τις αναδρομικές κρατήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το ΤΕΑΠΑΣΑ  προβαίνει στην παρακράτηση του αναδρομικού ποσού, α)σε 10 δόσεις για ποσά έως 100 €, β) σε 20 δόσεις για ποσά από 101 € - 300 €, γ) σε 30 δόσεις για ποσά από 301 € και άνω.  Το ΜΤΠΥ σε 10 δόσεις  και τα  ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΣ, ΕΦΚΑ και Υγειονομική σε 12 δόσεις.  Για τα ανωτέρω ταμεία, η αναδρομική κράτηση όπου υπάρχει στη συγκεκριμένη στήλη και θα πρέπει να αποδοθεί στα ταμεία ( και έχει θετικό πρόσημο ) θα συνεχίσει να υφίσταται για τόσους μήνες όσες είναι και οι δόσεις. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί ο καθένας να υπολογίσει το σύνολο των αναδρομικών κρατήσεων που όφειλε να αποδώσει από 01/01/2017 με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και θα αποδώσει τους επόμενους μήνες.
ü  Οι διακυμάνσεις στις κρατήσεις οφείλονται στο αν είναι κάποιος νέος ασφαλισμένος ή παλιός ( πριν το 1993 ) όπως και αν είναι στο πρώην Χωροφυλακής Αστυνομία Πόλεων. Επίσης οι μεταβολές κατά το έτος 2017 στο μισθολογικό κλιμάκιο που θα έλαβε χώρα με το νέο μισθολόγιο, επαναπροσδιορίζουν το σύνολο των κρατήσεων των ταμείων. Στις περιπτώσεις όπου κάποιος ασφαλισμένος άλλαξε μισθολογικό κλιμάκιο κατά το 2017 με βάση το μισθολόγιο, οι κρατήσεις αυτής της μισθολογικής προαγωγής δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμη κατά την τρέχουσα μισθοδοσία. Αυτή θα επέλθει από τον άλλο μήνα και θα κρατηθεί και αυτή σε 6 δόσεις.
ü  Τέλος, με την τρέχουσα μισθοδοσία, έχει ενσωματωθεί η διαφορά για το πρώην εξομάλυνσης για τους διαζευγμένους για το έτος 2017. Στις περιπτώσεις αυτές, έχει επαναπροσδιοριστεί η προσωπική διαφορά μειωμένη κατά την παραπάνω παροχή. Δεν επήλθε δηλαδή ουσιαστική απόδοση αφού η προσωπική διαφορά απορρόφησε όλη την απόδοση.
   Η Ομοσπονδία, ως συνδικαλιστικός φορέας,  πέραν των διεκδικήσεων που θέτει, έχει χρέος να προβαίνει και σε επισημάνσεις αλλά και έγκυρη ενημέρωση για τόσο σοβαρά ζητήματα.Συνελήφθη 20χρονος υπήκοος Συρίας, με μη νόμιμους μετανάστες στην Καβάλα

Συνελήφθη χθες (20-2-2018) το πρωί, στο νομό Καβάλας, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, 20χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Συρίας, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας τέσσερις (4) μη νόμιμους μετανάστες, υπηκόους Συρίας.

Αναλυτικότερα, στην Εγνατία Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης στον 20χρονο οδηγό Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς.

Στην προσπάθεια του να αποφύγει τη σύλληψη, κατευθύνθηκε στο Λιμάνι Φίλιππος Β' στο νομό Καβάλας. Έξωθεν του λιμανιού το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Σε έλεγχο που ακολούθησε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου διαπιστώθηκε ότι ο 20χρονος μετέφερε με αυτό, παράνομα, στην ενδοχώρα τέσσερις (4) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι η σχετική δικογραφία για τον 20χρονο περιλαμβάνει επίσης το αδίκημα της αντίστασης, καθόσον αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη στους αστυνομικούς.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.  Πηγή:evros24.gr


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | επισημάνσεις από την ΠΟΣΥΦΥ για την μισθοδοσία Μαρτίου

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο

 

 

head

                                                                                                     Θεσσαλονίκη 22 / 2 / 2018

Αριθμ. Σχετ . : 7 / 2018

                              Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Δ Ε Λ Τ Ι Ο

                                    επισημάνσεις από την ΠΟΣΥΦΥ για την μισθοδοσία Μαρτίου

                           

Με την κοινοποίηση των αναλυτικών σημειωμάτων αποδοχών μηνός Μαρτίου, προκλήθηκε ιδιαίτερη αναστάτωση στις τάξεις του προσωπικού καθώς συμπεριλήφθηκαν με την τρέχουσα μισθοδοσία οι αναδρομικές εκκαθαρίσεις αποδοχών και κρατήσεων αρχομένης από 01/01/2017.  

   Ως Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. επικοινωνήσαμε άμεσα με την Ηγεσία για τις σχετικές ενσωματώσεις όπως και με την αρμόδια Υπηρεσία. Παράλληλα ενημερωθήκαμε και από τα σχετικά ταμεία για τον τρόπο των κρατήσεων των αναδρομικών ποσών. Με γνώμονα τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση αλλά κυρίως την ορθή κατανόηση των κρατήσεων και των αποδοχών, προβαίνουμε σε επιμέρους επισημάνσεις που λάβαμε στα ερωτήματά μας.

   Παρόλο που αρκετοί συνάδελφοι είδαν αυξημένες τις αποδοχές τους, δηλαδή έλαβαν περισσότερα χρήματα από τον περασμένο μήνα, εμείς εμμένουμε σε ότι έχουμε γνωστοποιήσει τους προηγούμενους μήνες από την αρχή της ψήφισης του μισθολογίου. Πως οι περικοπές είναι πολλές και οι μειώσεις στα εισοδήματά μας θα είναι άνευ προηγουμένου.

   Επισημαίνουμε λοιπόν και προς αποφυγή παρερμηνειών για την κατανόηση του νέου αναλυτικού σημειώματος αποδοχών μηνός Μαρτίου τα εξής :

ü  με τη τρέχουσα μισθοδοσία υπολογίσθηκαν και αποδόθηκαν εφάπαξ οι εκκαθαρίσεις από τις αποδοχές αλλά και από τις κρατήσεις των ταμείων στις περιπτώσεις όπου είχαν παρακρατηθεί μεγαλύτερα ποσά για όλο το διάστημα του έτους 2017 από την προβλεπόμενη κράτηση. Αυτό αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικό αναλυτικό σημείωμα αποδοχών στη στήλη των αναδρομικών κρατήσεων με το πρόσημο ( - ) μπροστά από το ποσό. Μου αποδίδεται δηλαδή εφάπαξ για όλο το έτος 2017 το παρακρατηθέν ποσό με την μισθοδοσία του Μαρτίου. Από την μισθοδοσία Απριλίου και έπειτα, δεν θα υπάρχει η σχετική απόδοση με το πρόσημο (-).

ü  Παράλληλα, υπολογίστηκαν και παρακρατήθηκαν ( σε δόσεις ) τα ποσά που έπρεπε να παρακρατηθούν για τα ταμεία και ΕΦΚΑ για το έτος 2017 και σύμφωνα με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου από 01/01/2017. Οι ανωτέρω αναδρομικές κρατήσεις που θα αποδώσω στα ταμεία ενσωματώθηκαν και αποτυπώνονται με θετικό (+) πρόσημο στη στήλη των αναδρομικών κρατήσεων. Αυτές όμως δεν κρατούνται εφάπαξ αλλά με δόσεις, ο αριθμός των οποίων ποικίλει ανάλογα με το κάθε ταμείο.

ü  Η συνολική προσθαφαίρεση της ανωτέρω στήλης προκαλεί και την πλεονασματική ή ελλειμματική εικόνα του σημειώματος των αποδοχών. Στην περίπτωση που το σύνολο των αναδρομικών κρατήσεων στην συγκεκριμένη στήλη είναι με το πρόσημο (-) σημαίνει πως αποδίδεται στον ασφαλισμένο η συνολική οφειλή από τα ταμεία και είναι όμως μόνο για τον μήνα Μάρτιο καθότι είναι εφάπαξ η απόδοση. Στην περίπτωση που το σύνολο των αναδρομικών κρατήσεων στη συγκεκριμένη στήλη είναι με θετικό πρόσημο (+), σημαίνει πως τα ποσά που πρέπει να αποδώσει κάποιος αναδρομικά είναι μεγαλύτερα από αυτά που θα είχε να λάβει και η μείωση στις αποδοχές επέρχεται από το ποσό αυτό της συγκεκριμένης στήλης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπου οι αναδρομικές κρατήσεις είναι μεγαλύτερες από τις αναδρομικές αποδόσεις - όπου και αν υπάρχουν - , αυτές θα συνεχιστούν και θα είναι είτε ίσες με την τρέχουσα μισθοδοσία είτε και μεγαλύτερες ( αφού οι αναδρομικές αποδόσεις είναι εφάπαξ όπου υπάρχουν και οι αναδρομικές κρατήσεις είναι με δόσεις) έως την τελική εξόφληση των δόσεων.

ü  Για τον προσδιορισμό του αριθμού των δόσεων, για όσους οφείλουν αναδρομικές κρατήσεις στα ταμεία, αυτές ποικίλουν ανάλογα το κάθε Ταμείο. Μέσω των σχετικών Ταμείων ενημερωθήκαμε για τον αριθμό των δόσεων που θα προβεί το καθένα για τις αναδρομικές κρατήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το ΤΕΑΠΑΣΑ προβαίνει στην παρακράτηση του αναδρομικού ποσού, α)σε 10 δόσεις για ποσά έως 100 €, β) σε 20 δόσεις για ποσά από 101 € - 300 €, γ) σε 30 δόσεις για ποσά από 301 € και άνω. Το ΜΤΠΥ σε 10 δόσεις και τα ΕΤΕΑΕΠ, ΜΤΣ, ΕΦΚΑ και Υγειονομική σε 12 δόσεις. Για τα ανωτέρω ταμεία, η αναδρομική κράτηση όπου υπάρχει στη συγκεκριμένη στήλη και θα πρέπει να αποδοθεί στα ταμεία ( και έχει θετικό πρόσημο ) θα συνεχίσει να υφίσταται για τόσους μήνες όσες είναι και οι δόσεις. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί ο καθένας να υπολογίσει το σύνολο των αναδρομικών κρατήσεων που όφειλε να αποδώσει από 01/01/2017 με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και θα αποδώσει τους επόμενους μήνες.

ü  Οι διακυμάνσεις στις κρατήσεις οφείλονται στο αν είναι κάποιος νέος ασφαλισμένος ή παλιός ( πριν το 1993 ) όπως και αν είναι στο πρώην Χωροφυλακής Αστυνομία Πόλεων. Επίσης οι μεταβολές κατά το έτος 2017 στο μισθολογικό κλιμάκιο που θα έλαβε χώρα με το νέο μισθολόγιο, επαναπροσδιορίζουν το σύνολο των κρατήσεων των ταμείων. Στις περιπτώσεις όπου κάποιος ασφαλισμένος άλλαξε μισθολογικό κλιμάκιο κατά το 2017 με βάση το μισθολόγιο, οι κρατήσεις αυτής της μισθολογικής προαγωγής δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμη κατά την τρέχουσα μισθοδοσία. Αυτή θα επέλθει από τον άλλο μήνα και θα κρατηθεί και αυτή σε 6 δόσεις.

ü  Τέλος, με την τρέχουσα μισθοδοσία, έχει ενσωματωθεί η διαφορά για το πρώην εξομάλυνσης για τους διαζευγμένους για το έτος 2017. Στις περιπτώσεις αυτές, έχει επαναπροσδιοριστεί η προσωπική διαφορά μειωμένη κατά την παραπάνω παροχή. Δεν επήλθε δηλαδή ουσιαστική απόδοση αφού η προσωπική διαφορά απορρόφησε όλη την απόδοση.

   Η Ομοσπονδία, ως συνδικαλιστικός φορέας, πέραν των διεκδικήσεων που θέτει, έχει χρέος να προβαίνει και σε επισημάνσεις αλλά και έγκυρη ενημέρωση για τόσο σοβαρά ζητήματα.

footeer

Πηγή:posyfy.gr

Διευκρινήσεις για την μισθοδοσία εξέδωσε το Αρχηγείο

Διαβάστε την ενημέρωση από το αρχηγείο.

321654987

Πηγή:posyfy.gr

Ένας τραυματίας ύστερα από επεισόδιο στη δομή φιλοξενίας προσφύγων

Ένταση επικράτησε χθες το βράδυ στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, όπου ήρθαν στα χέρια ένας Σύρος κι ένας Ιρακινός, με συνέπεια να τραυματιστεί ελαφρά ο δεύτερος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο καβγάς ξέσπασε για προσωπικές διαφορές. Ο 21χρονος τραυματίας δέχθηκε χτύπημα, πιθανότατα με μαχαίρι, στην πλάτη, ενώ διακομίστηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Λίγες ώρες αργότερα, η Αστυνομία συνέλαβε τον 48χρονο Σύρο που οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Ομογενοποίηση τέλος; - του Παναγιώτη Χαρέλα

Αναδημοσιεύουμε από τον λογαριασμό στο Facebook του προέδρου τής Ομοσπονδίας των Συνοριακών: Παρόλο που ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των καταστάσεων ενδιαφέροντος για την
υποβολή των ατομικών Αιτήσεων δημιουργίας αξίωσης για την μετακίνηση μας στην β' κατηγορία συνεχίζονται να έρχονται συγκεντρωτικές καταστάσεις στην Ομοσπονδία από συναδέλφους που εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Θα τα συγκεντρώσουμε όλα και θα συνεχίσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε ως ΠΟΣΥΦΥ. "Κασσάνδρες" που εκ του ασφαλούς προδιαγράφουν τα αποτελέσματα της προσπάθειας μας θα πάρουν όταν θα χρειαστεί τις απαντήσεις τους και όταν θα βρεθούμε στην ίδια κατηγορία !

Πηγή:bloko.gr

"Άθλιες οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα"

Μία έκθεση-φωτιά δημοσίευσε η Διεθνής Αμνηστία, η οποία επικεντρώθηκε στις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στα ελληνικά hot spots και στα κέντρα υποδοχής.

Αντικείμενο έρευνας αποτέλεσε το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου εκφράζονται έντονες ανησυχίες όσον αφορά στην ασφάλεια στην περιοχή και ιδιαίτερα των γυναικών και κοριτσιών.

Γράφει η Deutsche Welle:

Η εφετινή έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο ρατσιστικές και ξενοφοβικές ιδέες εκφράζονται μέσα από εθνικιστικές και λαϊκιστικές πολιτικές, προκαλώντας φόβο στους πολίτες. Την ίδια ώρα, όμως, οι συντάκτες της έκθεσης διαπιστώνουν μια όλο και πιο ενεργή δράση της κοινωνίας των πολιτών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας είναι η αναλυτικότερη και πληρέστερη για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δημοσιεύεται κάθε χρόνο. Η εφετινή έκθεση έθεσε στο μικροσκόπιο την κατάσταση σε 159 χώρες του κόσμου και διαπίστωσε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις στην προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Αναλυτικό είναι και το κεφάλαιο που δημοσιεύει σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα. Σε αυτό εμβαθύνει μεταξύ άλλων στο προσφυγικό, στην καταναγκαστική εργασία, στην κακοποίηση αλλά και στον ρατσισμό.

Πρόσφυγες

Η έκθεση εστιάζει στις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα και αναφέρεται συγκεκριμένα στο Ελληνικό, όπου οι χώροι υποδοχής και προσωρινής διαμονής προσφύγων έπαψαν να λειτουργούν τον Ιούνιο του 2017. 

«Οι συνθήκες στο Ελληνικό (…) ήταν άθλιες και μη ασφαλείς. ΜΚΟ εξέφρασαν την ανησυχία τους όσον αφορά στην ασφάλεια στο Ελληνικό και ιδιαίτερα σχετικά με την ασφάλεια των γυναικών και κοριτσιών. Πολλές γυναίκες δήλωσαν ότι έπεσαν θύματα λεκτικής αλλά και σεξουαλικής βίας. Σε διάστημα μιας εβδομάδας, τον Ιανουάριο του 2017, τρεις άνδρες έχασαν τη ζωή τους στο προσφυγικό κέντρο στη Μόρια, στο νησί της Λέσβου. (…) Οι Αρχές δεν ήταν σε θέση μέχρι το τέλος της χρονιάς να εξασφαλίσουν στα νησιά συνθήκες υποδοχής που να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία» σημειώνεται.

Καταναγκαστική εργασία

Στην έκθεση γίνεται λόγος και για καταναγκαστική εργασία, όπως καταγράφηκε στη γνωστή υπόθεση της Μανωλάδας. 

«Τον Μάρτιο του 2017, στην υπόθεση Chowdury κ.ά. εναντίον της Ελλάδας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε σε μια άνευ προηγουμένου απόφαση ότι 42 οικονομικοί μετανάστες από το Μπανγκλαντές έπεσαν θύματα καταναγκαστικής εργασίας και δουλεμπορίου, καθώς εργάζονταν σε φυτείες φράουλας στο χωριό Μανωλάδα. Το δικαστήριο διαπίστωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα δεν έλαβε κανένα μέτρο για να παρεμποδίσει το εμπόριο ανθρώπων και να προχωρήσει σε αποτελεσματική εξέταση των αξιόποινων πράξεων».

Ρατσισμός

Όσον αφορά στα φαινόμενα ρατσισμού στην Ελλάδα η έκθεση αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά: «Σύμφωνα με μαρτυρίες, το διάστημα από τον Αύγουστο του 2016 και μέχρι το τέλος του 2017 φέρεται να σημειώθηκαν περισσότερες από 50 επιθέσεις κατά οικονομικών μεταναστών από το Πακιστάν από νεαρούς ντόπιους στον Ασπρόπυργο».

Στα στοιχεία σχετικά με τον ρατσισμό γίνεται και αναφορά στις δίκες που εκκρεμούν κατά μελών του ακροδεξιού κόμματος της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο πρόεδρός του αλλά και βουλευτές, όπως γράφει η έκθεση, επισημαίνοντας ότι «τον Οκτώβριο του 2017 το Εφετείο της Αθήνας ολοκλήρωσε τις ακροάσεις όλων των μαρτύρων».

Τέλος, η έκθεση αναφέρεται και στη νέα νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, τονίζοντας ωστόσο ότι παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις.

Πηγή: Deutsche Welle

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

Σάκης Μουστακίδης : Όταν οι αίθουσες είναι άδειες, να προβληματίζει τους συνδικαλιστές


     Σε μια τοποθέτηση προχώρησε ο Σάκης Μουστακίδης Α' Αντιπρόεδρος της ΠΟΣΥΦΥ αλλά και χρόνια τώρα πρόεδρος του Σωματείου των Συνοριακών Δράμας,  με αφορμή την μεγάλη συμμετοχή που είχε η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Συνοριακών Δράμας σε αντιδιαστολή με την πραγματικότητα που υπάρχει και βιώνει ο συνδικαλιστικός κόσμος στην ΕΛ.ΑΣ. όπου οι Γενικές Συνελεύσεις τυγχάνουν της άρνησης των μελών των εκπροσώπων τους.
   " Σε μια κατάμεστη αίθουσα τις προηγούμενες μέρες το Σωματείο Συνοριακών Αστυνομικών Δράμας, καταφέραμε στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, να επικεντρωθούμε στα προβλήματα που μας απασχολούν και να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα των συναδέλφων. Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που μας τιμούν οι συνάδελφοι - με μεγάλη συμμετοχή - κάθε χρόνο με την παρουσία τους.
    Καλέσαμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα ζητήματα του μισθολογίου αλλά και ασφαλιστικά θέματα, εκπροσώπους  και συνεργάτες της ΠΟΣΥΦΥ  αλλά και τους νομικούς που ξεκίνησαν έναν αγώνα αναγνώρισης του δικαίου στα αιτήματά μας. Αφήσαμε να εξελιχθεί ο διάλογος για να λυθούν όλες οι απορίες. Δεν περιοριστήκαμε σε απολογισμούς μόνο και ψηφοφορίες. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η συνταγή της επιτυχίας στη συλλογική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μας.

    Είναι λυπηρό να βλέπεις αίθουσες άδειες. Όταν συμβαίνει αυτό θα πρέπει να προβληματίζει εμάς τους συνδικαλιστές και να μην πασχίζουμε μόνο να καλύψουμε από τον φωτογραφικό φακό τις άδειες αίθουσες. Θα πρέπει τέτοια φαινόμενα να μας απασχολήσουν και να βρούμε τα λάθη μας. Όταν πάλι η συμμετοχή των συναδέλφων είναι μεγάλη – όπως χρόνια τώρα, στις συγκεντρώσεις του Σωματείου Συνοριακών της Δράμας, αυτό επιβραβεύει  την προσπάθειά μας και την εμπιστοσύνη στους εκπροσώπους τους  ".
Το Δελτίο Τύπου της Ένωσης Αστυνομικών Συνοριακής Φύλαξης Δράμας :

                                                                                               ΔΡΑΜΑ 15 Φεβρουαρίου 2018

                                                         ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου στις 17:30 η 16η Τακτική
Γενική Συνέλευση της Ένωσης μας στην αίθουσα του Εμπορικού
Επιμελητηρίου Δράμας, σε κλίμα ομοψυχίας και ελπίδας για το
συνδικαλιστικό και εργασιακό μέλλον μας.
Οι συνάδελφοι-μέλη της Ένωσης έδωσαν βροντερό παρόν για μια ακόμα
φορά, σε πείσμα των καιρών και όσων θέλουν να πιστεύουν ότι το
συνδικαλιστικό μας κίνημα διέρχεται κρίση.
Στην εκδήλωση η οποία είχε ενημερωτικό χαρακτήρα λόγω των ραγδαίων
εξελίξεων στον κλάδο μας, παραβρέθηκαν οι νομικοί σύμβουλοι της
Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. κ. Μισαηλίδης Ιωάννης και κ. Λάγος Γεώργιος, οι οποίοι
ενημέρωσαν για το διεκδικητικό πλαίσιο που έχει ξεκινήσει η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. και
αφορά την αποκατάσταση των μισθολογικών ανισοτήτων που έχουν
δημιουργηθεί με την Γ΄ κατηγορία, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. Χαρέλας
Παναγιώτης και ο συνεργάτης της ομοσπονδίας και συνάδελφος Παπαγιάννης
Νικόλαος που ανέπτυξε ζητήματα κρατήσεων των ταμείων και συνταξιοδοτικών
θεμάτων.
Επίσης μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Ένωσης
Συνοριακών Φυλάκων Ν. Έβρου Γιαλαμάς Χρυσοβαλάντης και ο Αντιπρόεδρος
της και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ Δερβεντλής Δημήτριος.
Το γεγονός της συμμετοχής αυτής δημιουργεί ευθύνες για την συνέχεια
των διεκδικήσεων και των προκλήσεων που έρχονται, συγχρόνως όμως δίνει
κουράγιο και δύναμη στο Δ.Σ. της Ένωσης που βλέπει τα μέλη του να
επιβραβεύουν τις προσπάθειες που κάνει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ευχαριστεί τους εκλεκτούς
προσκεκλημένους που μας τίμησαν με την παρουσία τους, φώτισαν με
τις γνώσεις τους τα σκοτεινά σημεία που υπήρχαν και δεσμεύεται να
συνεχίσει για την έγκυρη ενημέρωση, αλλά και τις διεκδικήσεις προς
όφελος των μελών της.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γ.Γραμματέας

Μουστακίδης Ισαάκ                              Μαυρίδης Ελευθέριος


bordernews.gr

Οι αρχηγοί της Ελληνικής και της Αλβανικής αστυνομίας συζήτησαν για την διακίνηση ναρκωτικών

«Ο Αλβανός αρχηγός μου μετέφερε το ειλικρινές ενδιαφέρον του, για την καταπολέμηση αυτής της παράνομης δραστηριότητας» σημείωσε ο Κωνσταντίνος Τσουβάλας

Εθιμοτυπική συνάντηση γνωριμίας του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα με τον νέο Αρχηγό της Αλβανικής Αστυνομίας, κ. Άρντι Βελίου ,πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Ιωάννινα


Ο κ. Τσουβάλας ανέφερε πως η συνάντηση, αποτελεί ένα εξαιρετικό βήμα για την συνεργασία των δύο πλευρών ,η οποία όπως τόνισε βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας απαντώντας σε ερώτηση για την συνεχιζόμενη διακίνηση ναρκωτικών από την Αλβανία προς την χώρα μας, είπε πως ο κ. Άρντ Βελίου, του μετέφερε το ειλικρινές ενδιαφέρον του, για την καταπολέμηση αυτής της παράνομης δραστηριότητας.

Κατά τη συνάντηση, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο συνεργασίας των Αστυνομιών των δύο χωρών και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην αποτίμηση της μέχρι τώρα αστυνομικής συνεργασίας και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της, σε διάφορους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Πηγή:protothema.gr

Συνελήφθη 26χρονος ημεδαπός, με 4 μη νόμιμους μετανάστες στην Εγνατία Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης

Συνελήφθη χθες (18-2-2018) το πρωί, στην Εγνατία Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, 26χρονος ημεδαπός, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας τέσσερις (4) μη νόμιμους μετανάστες, υπηκόους Μπανγκλαντές.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι οδηγώντας Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ταξί), ιδιοκτησίας του, μετέφερε, παράνομα, στην ενδοχώρα, τέσσερις (4) μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα, το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Συνελήφθη χθες (18-2-2018) το πρωί, στην Εγνατία Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, 26χρονος ημεδαπός, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας τέσσερις (4) μη νόμιμους μετανάστες, υπηκόους Μπανγκλαντές.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι οδηγώντας Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο (ταξί), ιδιοκτησίας του, μετέφερε, παράνομα, στην ενδοχώρα, τέσσερις (4) μη νόμιμους μετανάστες.Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα, το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Πηγή:evros24.grΣυνελήφθη 55χρονος Σκοπιανός για μεταφορά παράτυπων μεταναστών

Στη σύλληψη 55χρονου υπηκόου πΓΔΜ, για μεταφορά παράτυπων μεταναστών, προχώρησαν, σε περιοχή της Δοϊράνης, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δοϊράνης και του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Δοϊράνης.

Ο 55χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί φορτηγό και να μεταφέρει σε ρυμουλκούμενο τμήμα, συνολικά 11 αλλοδαπούς, με σκοπό τη μη νόμιμη έξοδο τους από τη χώρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα οι 11 αλλοδαποί είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από μη νομοθετημένο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου. Το φορτηγό κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Πηγή: http://www.skai.gr

Συνολικά 177 μετανάστες και πρόσφυγες πέρασαν στα νησιά του β. Αιγαίου το τριήμερο της Αποκριάς

Συνολικά 177 μετανάστες και πρόσφυγες πέρασαν στα νησιά του βορείου Αιγαίου το εορταστικό τριήμερο της Αποκριάς. Από το πρωί του Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου έως και σήμερα Τρίτη 20 Φεβρουαρίου το πρωί, πέρασαν στη Λέσβο 135 άτομα, στη Χίο 17 και στη Σάμο 25.

Συνολικά από 1ης Φεβρουαρίου, έως και σήμερα το πρωί, στα νησιά πέρασαν και καταγράφηκαν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 575 άτομα. Συγκεκριμένα, στη Λέσβο 357, στη Χίο 47 και στη Σάμο 171.


Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τουρκικής Ακτοφυλακής που δημοσιοποιούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Σώματος, από 1ης Φεβρουαρίου έως σήμερα, υπήρξαν 17 επεμβάσεις στα τουρκικά χωρικά ύδατα, κατά τις οποίες επαναπροωθήθηκαν στις τουρκικές ακτές 700 πρόσφυγες και μετανάστες. Πηγή:zougla.gr

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

Ένωση Συνοριακών Δράμας : " Σε πείσμα των καιρών, η αίθουσα για την ΓΣ γέμισε"

      Την απάντηση για την απαξίωση  του συνδικαλιστικού κινήματος που χαρακτηρίζει σήμερα το χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας έδωσαν οι Συνοριακοί - αστυνομικοί του Σωματείου Συνοριακής Φύλαξης Δράμας την 14η  Φεβρουαρίου 2018. 
     Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο χώρο του επιμελητηρίου ( που θα ζήλευαν και Ενώσεις με χιλιάδες μέλη !) , πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου της Δράμας, με τους συνοριακούς - αστυνομικούς να συμμετάσχουν σχεδόν στην πληρότητά τους.    Το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ένωση ως εξής :ΔΡΑΜΑ 15 Φεβρουαρίου 2018

                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου στις 17:30 η 16η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης μας στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Δράμας, σε κλίμα ομοψυχίας και ελπίδας για το συνδικαλιστικό και εργασιακό μέλλον μας.
      Οι συνάδελφοι-μέλη της Ένωσης έδωσαν βροντερό παρόν για μια ακόμα φορά, σε πείσμα των καιρών και όσων θέλουν να πιστεύουν ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα διέρχεται κρίση.
Στην εκδήλωση η οποία είχε ενημερωτικό χαρακτήρα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον κλάδο μας, παραβρέθηκαν οι νομικοί σύμβουλοι της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. κ. Μισαηλίδης Ιωάννης και κ. Λάγος Γεώργιος, οι οποίοι ενημέρωσαν για το διεκδικητικό πλαίσιο που έχει ξεκινήσει η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. και αφορά την αποκατάσταση των μισθολογικών ανισοτήτων που έχουν δημιουργηθεί με την Γ΄ κατηγορία, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. Χαρέλας Παναγιώτης και ο συνεργάτης της ομοσπονδίας και συνάδελφος Παπαγιάννης Νικόλαος που ανέπτυξε ζητήματα κρατήσεων των ταμείων και συνταξιοδοτικών θεμάτων.
       Επίσης μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Ν. Έβρου Γιαλαμάς Χρυσοβαλάντης και ο Αντιπρόεδρος της και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ Δερβεντλής Δημήτριος.
       Το γεγονός της συμμετοχής αυτής δημιουργεί ευθύνες για την συνέχεια των διεκδικήσεων και των προκλήσεων που έρχονται, συγχρόνως όμως δίνει κουράγιο και δύναμη στο Δ.Σ. της Ένωσης που βλέπει τα μέλη του να επιβραβεύουν τις προσπάθειες που κάνει.
       Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ευχαριστεί τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που μας τίμησαν με την παρουσία τους, φώτισαν με τις γνώσεις τους τα σκοτεινά σημεία που υπήρχαν και δεσμεύεται να συνεχίσει για την έγκυρη ενημέρωση, αλλά και τις διεκδικήσεις προς όφελος των μελών της.

                Ο  Πρόεδρος                                                                  ο Γ.Γραμματέας


           Μουστακίδης Ισαάκ                                                      Μαυρίδης Ελευθέριος