ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020

Λήψη μέτρων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για την αποφυγή εξάπλωσης του Κορωνοϊού


Σας αναφέρουμε – γνωρίζουμε ότι το Ταμείο μας στα πλαίσια λήψης μέτρων εξάπλωσης του κορωνοϊού, λαμβάνοντας υπόψη ανωτέρω (α) και (β) σχετικά έγγραφα, ενημερώνει τους μετόχους του τα ακόλουθα:

> Όλες οι οργανικές μονάδες του Ταμείου μας συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά εξυπηρετώντας τους μετόχους – ασφαλισμένους.

Ωστόσο εξαιτίας της διαμορφωθείσας κατάστασης εξάπλωσης του ανωτέρω ιού, κρίνεται απαραίτητο να περιοριστεί η αυτοπρόσωπη παρουσία των ασφαλισμένων – μετόχων. Οι τρόποι επικοινωνίας που προτείνονται είναι οι ακόλουθοι:

• PoliceOnLine για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

• PSNET για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος

• Με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email)

• Τηλεομοιοτυπικά (ΦΑΞ)

Όλα τα emailκαι φαξ της Υπηρεσίας μας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ταμείου www. teapasa. gr/επ ι κοινωνία.

• Ταχυδρομικά ΤΕΑΠΑΣΑ Βερανζέρου 48, Τ.Κ. 10434

Σημειώνεται όσον αφορά τον Κλάδο Υγείας όπου παρατηρείται μεγαλύτερη επισκεψιμότητα γνωρίζεται ότι απαιτήσεις από αυτόν παραγράφονται μετά την παρέλευση 2ετίας.

Για αυτοπρόσωπη παρουσία ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στα κάτωθι τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας:
Ασφαλισμένοι στον ΤΠΑΣ (π. Ελλην. Χωροφυλακής): 210 5276861 – 2
Ασφαλισμένοι στον ΤΠΥΑΠ (π. Αστυν. Πόλεων): 210 5276851
Ασφαλισμένοι στον ΤΠΥΠΣ (Πυροσβεστικό Σώμα): 210 5276871 – 881
Κλάδος Υγείας: 210 5276890 – 819

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου