ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2020

Ενημέρωση για τα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας


Η αστυνομία Πόλεων ήταν ένα σώμα που εκτελούσε τα αστυνομικά καθήκοντα σε ορισμένες από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. 

Ιδρύθηκε το 1920 και το 1984 συγχωνεύθηκε με την Ελληνική Χωροφυλακή στη σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία. Η Αστυνομία Πόλεων ήταν ένα σώμα 10.000 – 12.000 ατόμων, σαφώς μικρότερο της Χωροφυλακής, με αποστολή την αστυνόμευση των πόλεων της Αθήνας, του Πειραιά, της Πάτρας και της Κέρκυρας. 

Το 1984 αποφασίστηκε από τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης Γιάννη Σκουλαρίκη να συμπτυχθούν τα δύο Σώματα στην Ελληνική Αστυνομία, απόφαση η οποία υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο, με τον Νόμο 1481/1-10-1984, ΦΕΚ Α΄ - 152. 

Η Ελληνική Αστυνομία συστήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1984. Παρά την ενοποίηση όμως των Σωμάτων, δεν ενοποιήθηκαν ποτέ τα ασφαλιστικά ταμεία που είχε το κάθε Σώμα. Αυτό συνέβη γιατί τα ταμεία της Α.Π. αριθμούσαν μικρότερο αριθμό μελών, περίπου το ¼ του συνόλου της νεοϊδρυθείσας ΕΛ.ΑΣ. και διέπονταν από διαφορετικές καταστατικές διατάξεις. 

Κατά την άποψή μου θα μπορούσε να επέλθει η ενοποίηση στο μέλλον, κάτι όμως το οποίο δεν συνέβη ποτέ και κατά την εκτίμησή μου, για διάφορους αντικειμενικούς ή και μη λόγους δε θα συμβεί. Έτσι λοιπόν και σήμερα το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. επιμερίζεται στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Χωροφυλακής και της πρώην Α.Π. με την ίδια αντιστοιχία. Ο επιμερισμός γίνεται με τυχαία επιλογή του προσωπικού, με τη χρήση ενός αλγόριθμου. Όλο το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. ασφαλίζεται σε ταμεία του Δημοσίου και σε κλαδικά ταμεία, τα οποία είναι καθαρά ταμεία του κλάδου, της ΕΛ.ΑΣ. Ασφαλίζεται πλέον για κύρια σύνταξη στον Ε.Φ.Κ.Α. (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), για υγειονομική περίθαλψη στο Δημόσιο και για επικουρική σε διαφορετικά ταμεία, ανάλογα με το σε ποια ταμεία έχουν υπαχθεί με τον ανωτέρω επιμερισμό. 

Επιπρόσθετα σε όλο το προσωπικό διενεργείται κράτηση υπέρ: 
  • Ταμείου Αρωγής 
  • Ειδικό Λογαριασμό 
  • Υπέρ ανέργων 
  • Υπέρ ΟΑΕΔ/ΤΠΔΥ 
  • Κλάδου Υγείας Ασφαλισμένοι στα ταμεία της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής (νεοπροσληφθέντες) 
1. Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ. ασφαλίζονται τα στελέχη του Στρατού ξηράς και της ΕΛ.ΑΣ. πρώην Χωροφυλακής). Το Μ.Τ.Σ. χορηγεί επικουρική σύνταξη (μέρισμα), καθώς επίσης και το Β.Ο.Ε.Α. (προικοδότηση) στα τέκνα των μετόχων του. Να σημειωθεί ότι γίνεται επιπλέον κράτηση για την προικοδότηση, για κάθε τέκνο. 

2. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. / Τ.Ε.Α.Ε.Χ. (κλαδικό) Χορηγεί επικουρική σύνταξη και Εφάπαξ. Ασφαλισμένοι στα ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων (νεοπροσληφθέντες) 1. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ. ασφαλίζονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. πρώην Α.Π.) Το Μ.Τ.Π.Υ. χορηγεί επικουρική σύνταξη (μέρισμα). 2. Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ. ασφαλίζονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. πρώην Α.Π.) Το Τ.Π.Δ.Υ. χορηγεί Εφάπαξ. 

3. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. / Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. (κλαδικό) Χορηγεί επικουρική σύνταξη και Εφάπαξ. 

Από τα ανωτέρω παρατηρούμε ότι: 

Όσοι υπάγονται στα ταμεία της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής λαμβάνουν πέραν της κύριας σύνταξης, μία εφάπαξ παροχή και δύο επικουρικές συντάξεις (μερίσματα), ενώ όσοι υπάγονται στα ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων λαμβάνουν πέραν της κύριας σύνταξης, δύο εφάπαξ παροχές και δύο επικουρικές συντάξεις (μερίσματα). Λαμβάνουν δηλαδή ένα εφάπαξ επιπλέον. Αυτός είναι και ο λόγος που υπόκεινται σε περισσότερες κρατήσεις. 

Επίσης όσοι υπάγονται στα ταμεία της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους, να υπαχθούν και στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ) και να λάβουν και αυτοί, τη δεύτερη εφάπαξ παροχή, με την προϋπόθεση διενέργειας της ανάλογης κράτησης. Στην περίπτωση αυτή, όπως θα δείτε και στο «Μισθό νέων Συνοριακών Φυλάκων» που ανήρτησα προ ολίγων ημερών, οι κρατήσεις είναι σχεδόν ίδιες και για τις δύο κατηγορίες (Χωροφυλακή – Α.Π.). 

Η επιλογή της καθεμιάς και του καθενός, της υπαγωγής του ή όχι στο Τ.Π.Δ.Υ. είναι καθαρά προσωπική απόφαση. Οι έχοντες τέκνα, της πρώην χωροφυλακής, έχουν επιπλέον κράτηση για κάθε τέκνο και λαμβάνουν το Β.Ο.Ε.Α. (προικοδότηση) για τα τέκνα τους, όταν αυτά συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Από τις καταστατικές διατάξεις που διέπουν το κάθε ασφαλιστικό ταμείο, ανάλογα με αναλογιστικές μελέτες και μελέτες βιωσιμότητας αυτού, προβλέπονται : το ποσοστό των τακτικών κρατήσεων (κρατήσεις στο μισθό), των έκτακτων κρατήσεων (κράτηση ονομασίας, κράτηση μισθολογικής προαγωγής, κρατήσεις στα εκτός έδρας, καθώς και ο χρόνος αποπληρωμής αυτών). 

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο είναι διαφορετικές οι κρατήσεις, ανάλογα με τα ταμεία υπαγωγής, καθώς και χρόνος αποπληρωμής των έκτακτων κρατήσεων. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι όλες οι εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος στα ασφαλιστικά ταμεία, ανεξαρτήτου εργασιακής σχέσης (μόνιμος, συμβασιούχος του Δημοσίου, αυτοαπασχολούμενος, απασχολούμενος στο ιδιωτικό τομέα), τον ακολουθούν σε όλο τον εργασιακό του βίο και προσμετρούνται για τον υπολογισμό της κύριας και επικουρικής σύνταξης. Για παράδειγμα αν κάποια ή κάποιος έχει ένσημα ως εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα πριν την κατάταξη του στην ΕΛ.ΑΣ. αυτά προσμετρούνται για την συμπλήρωση του απαιτούμενου για την συνταξιοδότηση του χρόνου, καθώς επίσης και για τον υπολογισμό της σύνταξης του. Επίσης εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κάποιου επικουρικού ταμείου, για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης ή εφάπαξ, οι εισφορές που έχει καταβάλλει ο εργαζόμενος, του επιστρέφονται. 
Για την ενημέρωση σας 

Νίκος Παπαγιάννης
Οργανωτικός Γραμματέας 
Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Πηγή: Bordernews

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου