ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση Α.Ε.Α. με τους πίνακες πληρούντων και μη τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με τη δημοσίευση των πινάκων κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Αθήνα, 10-09-2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Κατόπιν της δημοσίευσης των ανωτέρω πινάκων, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης τους. 

Η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6000/2/6472-νστ΄ από 03-08-2020 προκήρυξης, με Α.Δ.Α.:ΩΦΣΟ46ΜΤΛΒ-ΚΩΣ

Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία και η Περιφερειακή Ενότητα που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.

Πίνακες Ικανών

Δείτε τον πίνακα Ικανών Ανατολικής Αττικής


Δείτε τον πίνακα Ικανών Δράμας γενικής σειράς

Δείτε τον πίνακα Ικανών Δράμας ειδικής κατηγορίας

Δείτε τον πίνακα Ικανών Κορινθίας

Δείτε τον πίνακα Ικανών Νότιου Τομέα Αθηνών

Δείτε τον πίνακα Ικανών Ξάνθης γενικής σειράς

Δείτε τον πίνακα Ικανών Ξάνθης ειδικής κατηγορίας


Πίνακες μη ικανών

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Ανατολικής Αττικής

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Δράμας γενικής σειράς

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Δράμας ειδικής κατηγορίας

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Κορινθίας


Δείτε τον πίνακα μη ικανών Ξάνθης γενικής σειράς

Δείτε τον πίνακα μη ικανών Ξάνθης ειδικής κατηγορίαςΠΗΓΗ astynomia.gr0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου