ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020

Οι 13 προϋποθέσεις για μία θέση στους 900 νέους συνοριοφύλακες σε Έβρο και Καβάλα


Την πρόσληψη 800 νέων συνοριοφυλάκων στον Εβρο και 100 στην Καβάλα προωθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Οι νέοι συνοριοφύλακες αναμένεται να προσληφθούν προσθετικά στους 400 που προσλήφθηκαν πρόσφατα. Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε με έμφαση ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια «ούτως ώστε να μην περνάει κανείς λαθροδιακινητής κουβαλώντας δυστυχισμένους ανθρώπους προς το εσωτερικό της χώρας».

Ταυτόχρονα, έκανε γνωστό ότι πριν από λίγες μέρες τοποθετήθηκαν στην Α.Δ. Καβάλας αρκετοί αστυνομικοί με μεταθέσεις από διάφορα σημεία της χώρας, ενώ αποσπάστηκαν και ήδη εργάζονται στην Καβάλα 30 συνοριοφύλακες από άλλες περιοχές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν οι Έλληνες - Ελληνίδες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
 • Κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της Περιφέρειας Εβρου.
 • Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.
 • Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.
 • Δεν φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους, η οποία: α) είναι και με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) εξωτερικά εμφανής και επιπλέον β) οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους, είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.
 • Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 • Έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
 • Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 • Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων.
 • Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
 • Δεν έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση.
 • Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

25 γυμναστές στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ) ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους περιόδου 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123, τηλ.: 2310 727210, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

26 γυμναστές στον Δήµο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη

Πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών, µε ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021, µε σκοπό την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που µμπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του δήμου και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ και ΟΧΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: prosopiko_ekt@nikaiarentis.gov.gr, είτε ταχυδρομικά, µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Παναγή Τσαλδάρη 10, Νίκαια, Τ.Κ. 18450, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ι∆ΑΧ – Εκτάκτου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132075304).

9 στελέχη στον Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ως εξής: 
 • Δύο (2) άτομα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • Δύο (2) άτομα ΠΕ Ψυχολόγων
 • Ένα (1) άτομο ΠΕ Κοινωνιολόγων
 • Ένα (1) άτομο ΠΕ Νομικών
 • Δύο (2) άτομα ΠΕ Επικοινωνίας – Ενημέρωσης
 • Ένα (1) άτομο ΔΕ Γραμματέων

Οι προσλήψεις των ατόμων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) θα γίνουν σταδιακά, ανάλογα με την ωρίμανση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου και θα ολοκληρωθούν μέσα σε ένα έτος από την έγκριση των ανωτέρω προσλήψεων.

34 γυμναστές στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗΚΕΚΕ) ανακοινώνει την πρόσληψη 34 θέσεων ΠΦΑ προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα για την περίοδο 2020-2021 με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως 8 μήνες με ωρομίσθια αποζημίωση με τις παρακάτω ειδικότητες: Αεροβική, αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου, αντισφαίριση, ειδική φυσική αγωγή, ενόργανη γυμναστική, ιστιοπλοΐα, κλασικός αθλητισμός, καλαθοσφαίριση, κολύμβηση, κωπηλασία, παραδοσιακοί χοροί, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο, ρυθμική γυμναστική, tkd, υπαίθριες δραστηριότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση dake@kordelio-evosmos.gr από τις 12-10-2020 και για 10 εργάσιμες ημέρες έως 23-10-2020 ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 43 & Τσαλή Τ.Κ. 56224 Εύοσμος Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες τηλ.: 2310700082, 705442, 574155.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου