ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021

Πρόταση-Σταθμός για ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό-ηλικιακά όρια ΕΠΟΠ-Έγγραφο προς ΥΕΘΑ

Η ΠΟΜΕΝΣ απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ, σχετικά με τα Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά Θέματα στελεχών ΕΔ, και προτείνει τα παρακάτω:

α. Την τροποποίηση του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007 (ΦΕΚ Ά 210) ως εξής: «Λογίζονται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας, ως πέντε έτη (5), που διανύθηκε σε μονάδες ανεξαρτήτου γεωγραφικού προσδιορισμού και στην περίπτωση που το στέλεχος εκτελούσε καθήκοντα της ειδικότητας του.»

β. Την αναγνώριση των πέντε χρόνων στο διπλάσιο στα 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας αντί των 25 ετών, για όσους αποστρατεύει η Υπηρεσία πριν την συμπλήρωση των απαιτούμενων 25 ετών και μέχρι την εναρμόνιση των σχετικών νόμων που έχουμε αναφέρει ανωτέρω, που αναφέρονται στα άρθρα 40, 41 του ΠΔ 169/2007, για τον λόγο ότι χιλιάδες Μόνιμοι Υπαξιωματικοί προελεύσεως ΕΠΟΠ, οι οποίοι έχουν καταταγεί σε ηλικία μετά τα 25 ηλικιακά έτη, τους στερείται το δικαίωμα αναγνώρισης των πέντε ετών στο διπλάσιο. Αυτό συμβαίνει διότι η υπηρεσία τους αποστρατεύει αυτεπάγγελτα λόγω καταλήψεως των ηλικιακών ορίων στα 50 τους χρόνια και χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας, και όσοι έχουν καταβάλει τις νόμιμες εισφορές για την αναγνώριση των πέντε ετών στο διπλάσιο θα τις χάσουν.

γ. Να εφαρμοστεί και για την αναγνώριση των εξαμήνων που αφορούν ειδικές δυνάμεις - επικίνδυνης εργασίας (πτωτικά, καταδυτικά, εξουδετέρωσης ναρκών κλπ).

δ. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιλέγει την αποστρατεία στρατιωτικών στα πλαίσια των τακτικών ή εκτάκτων κρίσεων, είτε λόγω κάλυψης ηλικιακού ορίου, κάτω των 60 ετών που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος, θα πρέπει να καταβάλει, η Υπηρεσία, τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου για το υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας ή το 60 έτος της ηλικίας. Για αυτό άμεση κατάργηση κάθε ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης πέραν του εκ του νόμου ορίου του 60ου έτους της ηλικίας.

Το σχετικό έγγραφο της ΠΟΜΕΝΣ ΕΔΩ

Πηγή staratalogia.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου