Κυριακή 4 Απριλίου 2021

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους «αδιάφθορους» του δημοσίου

Kατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη θέσπιση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο δημόσιο, το οποίο εισάγει μεταξύ άλλων το θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας, ως μία αυτοτελή μονάδα «αδιάφθορων» του δημοσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε είδους παραβατικής συμπεριφοράς. Το σχέδιο νόμου περιέχει πλήθος διατάξεων, που ρυθμίζουν ζητήματα της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο ρόλος του Συμβούλου Ακεραιότητας

Πιο αναλυτικά, προβλέπεται για πρώτη φορά η σύσταση αυτοτελούς γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας, στον οποίο οι υπάλληλοι θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς, σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, κατάχρησης εξουσίας, σεξουαλικής παρενόχλησης και γενικότερα υποθέσεις παραβιάσεων ακεραιότητας είτε από συναδέλφους τους είτε από προϊσταμένους τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας θα διαμεσολαβεί, προκειμένου να επιληφθούν τα αρμόδια για τη διερεύνηση των αναφορών όργανα του φορέα ή εξωτερικοί φορείς. Το ενδιαφέρον καταγράφεται, δε, στο γεγονός ότι θα παρακολουθεί τη διαδικασία της διερεύνησής τους και θα ενημερώνει για την πορεία της τον υπάλληλο που την υπέβαλε. Ο ρόλος του, δηλαδή, είναι κυρίως προληπτικού χαρακτήρα κι όχι τόσο τιμωρητικού και κατασταλτικού.

Σύμβουλος ακεραιότητας σε όλα τα Υπουργεία

Ο Σύμβουλος υποχρεούται να συντάσσει ετησίως έκθεση, την οποία υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με στόχο την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών ακεραιότητας που χρησιμοποιεί ο φορέας, το έργο που επιτελέστηκε, καθώς και για την πορεία των υποθέσεων που χειρίστηκε.

Η σύσταση του εν λόγω γραφείου προβλέπεται σε όλα τα Υπουργεία και υπό προϋποθέσεις σε Ανεξάρτητες Αρχές, Δήμους και Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αυτοτελείς υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ της Γενικής Κυβέρνησης.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ

Ενιαίο σύστημα εσωτερικού ελέγχου

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών θεσπίζει επίσης ενιαίο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου για το σύνολο των φορέων του δημοσίου, με στόχο αφενός τη βελτίωση της απόδοσής τους, αφετέρου την αποφυγή παραβίασης της νομοθεσίας, των κανονισμών και των πολιτικών που διέπουν τη λειτουργία τους, ώστε να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλο τον δημόσιο τομέα.

Από τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, ξεχωρίζει η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του πειθαρχικού παραπτώματος, που σχετίζεται με τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής εντός και εκτός της υπηρεσίας.

Ναντίν Χαρδαλιά

Πηγή policenet.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου