Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Η Ελλάδα γίνεται το 19ο κράτος μέλος του Διεθνούς Κέντρου Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)

Νότης Μηταράκης: “Η ένταξή μας στο ICMPD ενισχύει τη θέση της χώρας μας στο διάλογο για την μεταναστευτική πολιτική”.

Βιέννη 18 Οκτωβρίου 2021

Η Ελλάδα έγινε το 19ο μέλος που προσχώρησε στο ICMPD,
έναν διεθνή οργανισμό ο οποίος εργάζεται για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στις περιφερειακές προκλήσεις που αφορούν στη μετανάστευση.

Η προσχώρηση της χώρας μας, πραγματοποιείται μετά από εκείνη της Γερμανίας, το 2020 και της Τουρκίας και της Μάλτας, το 2018.

Το ICMPD και η Ελλάδα συνεργάζονται ήδη επιτυχώς σε αρκετά επιχειρησιακά έργα στους τομείς της ένταξης και των επιστροφών, ενώ η Ελλάδα έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε αρκετά συνέδρια για την μετανάστευση που υποστηρίζονται από το ICMPD, όπως της Βουδαπέστης και της Πράγας.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά η Ελλάδα γίνεται το 19ο μέλος του ICMPD, ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς που προωθούν τον διάλογο και τη συνεργασία για θέματα μετανάστευσης και ασύλου εντός και εκτός Ευρώπης, μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των χωρών προέλευσης και διέλευσης. Η ένταξη της Ελλάδας στο ICMPD επιβεβαιώνει την άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των ελληνικών αρχών και του Κέντρου τα τελευταία χρόνια, καθώς η Ελλάδα συμμετέχει σε μια σειρά περιφερειακών προγραμμάτων δράσης. Μας δίνει λοιπόν την ευκαιρία να ενισχύσουμε τη θέση της χώρας μας στο διάλογο για τη μεταναστευτική πολιτική».

Ο γενικός διευθυντής του ICMPD, κ. Michael Spindelegger, δήλωσε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε ένα ακόμη σημαντικό κράτος μέλος. Η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ευρωπαϊκή μετανάστευση. Η συμμετοχή της Ελλάδας θα ενισχύσει τις δυνατότητές μας να ανταποκριθούμε από κοινού στις μεταναστευτικές προκλήσεις. Τα μέλη μας αντιπροσωπεύουν μια μοναδική ομάδα χωρών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της μετανάστευσης. H Ελλάδα είναι ένα ουσιαστικό μέρος αυτής της ομάδας. Έχοντας την Ελλάδα ως μέλος θα ενισχυθεί περαιτέρω η στρατηγική διάσταση του οργανισμού μας».

Σχετικά με το ICMPD:

Το ICMPD ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Αυστρίας και της Ελβετίας το 1993, μια περίοδο στην οποία η μεταναστευτική πραγματικότητα στην Ευρώπη άλλαξε δραματικά από τις πολιτικές αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη και τις βαλκανικές συγκρούσεις. Ο αριθμός των κρατών μελών της αυξήθηκε τη δεκαετία του 1990 με την προσθήκη της Ουγγαρίας το 1995 και της Σλοβενίας το 1998. Η Τσεχική Δημοκρατία ακολούθησε το 2001, όπως και η Σουηδία, η Πολωνία και η Βουλγαρία το 2003, η Πορτογαλία και η Κροατία το 2004 καθώς και η Σλοβακία το 2006. Η Ρουμανία και η Σερβία ήταν οι επόμενες που εντάχθηκαν το 2011 και ακολούθησαν η Βοσνία -Ερζεγοβίνη το 2012 και η Βόρεια Μακεδονία το 2015. Η Μάλτα και η Τουρκία προσχώρησαν και οι δύο το 2018 και η Γερμανία το 2020.

Greece becomes the 19th Member State of the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)

Vienna 18th October 2021

The number of ICMPD Member States has increased again: Greece has just become the 19th member to join ICMPD, an international organisation working to find innovative solutions to regional migration challenges. This accession takes place after Germany (2020) and Turkey and Malta (2018) joined ICMPD in recent years.

ICMPD and Greece are already successfully cooperating in several operational projects involving, for example, integration or return. Greece also participates in several Migration Dialogues supported by ICMPD, notably the Budapest Process and the Prague Process.

“ It is with great pleasure that Greece is announcing today that is becoming the 19th member of the ICMPD, one of the most important organisations promoting the dialogue and cooperation on migration and asylum issues inside and outside Europe, among different geographic areas, including the main countries of origin and transit. Greece’s accession to the ICMPD reaffirms the excellent cooperation that has been developed between Greek authorities and the Centre in recent years, as Greece has been participating in a series of regional action programs. It therefore gives us the opportunity to reinforce our country’s position in the dialogue on migration policy.” said Notis Mitarachi, Minister for Migration and Asylum in Greece.

“We are very pleased to have won yet another important Member State. Greece has a key role to play in European migration. Having Greece as a member will strengthen our possibilities to respond jointly to migration challenges and work towards functioning migration systems at the regional level,” said ICMPD Director General Michael Spindelegger. “Our members represent a unique group of countries highly relevant to migration – Greece is an essential part of this group. Having it as a member will further strengthen the strategic dimension of our organisation.”

About ICMPD:

ICMPD was founded on the initiative of Austria and Switzerland in 1993, a time when the migration reality in Europe was dramatically altered by the political changes in Eastern Europe and the Balkan conflicts. The ranks of its Member States saw their first growth in the 1990s with the addition of Hungary in 1995 and Slovenia in 1998. The Czech Republic then followed in 2001, as did Sweden, Poland and Bulgaria in 2003, Portugal and Croatia in 2004 as well as Slovakia in 2006. Romania and Serbia were the next to join in 2011 followed by Bosnia and Herzegovina in 2012 and North Macedonia in 2015. Malta and Turkey both joined in 2018 followed by Germany in 2020.


Πηγή diafaneia.eu

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου