Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Πίνακας υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί/ες για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία


Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,αναφορικά με τη δημοσίευση του πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ κατά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία


Κατόπιν της δημοσίευσης του πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), επισημαίνεται ότι σ΄ αυτόν περιλαμβάνονται οι επιλαχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ κατά φθίνουσα σειρά μορίων της κατηγορίας Α΄ (80%).

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω υποψήφιοι/ες, θα καλύψουν ήδη υπάρχουσες και τυχόν δημιουργηθείσες κενές θέσεις της κατηγορίας Α΄ (80%), ενώ διευκρινίζεται πως δεν κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις δικαίωμα διορισμού, παρά μόνο σε περίπτωση κένωσης ισάριθμων θέσεων της κατηγορίας, στην οποία εντάσσονται.

Δείτε τον πίνακα επιλαχόντων εδώ


ΠΗΓΗ policenet.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου