Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

Εγκύκλιος δανείων ασφαλισμένων ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. έτους 2022


Ανακοίνωση τής ΠΟΑΣΥ

Σε συνέχεια της υπ΄αρίθμ. 506/5/23 από 11/03/2022 Ανακοίνωσής μας, σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 15/03/2022 εκδόθηκε η υπ΄αρίθμ. 1030/2/331 Εγκύκλιος του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., η οποία αφορά τη διαδικασία έγκρισης – χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2022 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των συναδέλφων.

Η εν λόγω εγκύκλιος εμπεριέχει τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τα έντυπα (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κ.λπ.) που χρειάζονται για τη λήψη των προαναφερόμενων δανείων, σε κάθε περίπτωση.

Έχει αναρτηθεί και στην σελίδα www.teapasa.gr


Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ                              

   O Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας               

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ              ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ 

  Γρηγόριος                             ΓεώργιοςΠΗΓΗ poasy.gr  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου