Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Ώρες κοινής ησυχίας 2022Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00 όπου θερινή περίοδος λογίζεται από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30 όπου χειμερινή περίοδος λογίζεται από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.


bordernews.gr 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου