Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης - Ποιους στόχους θέτει η νομοθετική πρωτοβουλία που παρουσίασε ο Τ. Θεοδωρικάκος στο Υπουργικό Συμβούλιο


Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο άρθρο του Policenet.gr , στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης.


Σύμφωνα με πληροφορίες του Policenet.gr με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου «Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμός του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικών Εκπαιδεύσεων» προωθείται η ολιστική αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης.

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις έχουν ως στόχο την:

-Αναβάθμιση της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

-Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικών Εκπαιδεύσεων, με σύγχρονη και ευέλικτη δομή λειτουργίας.

-Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, με έμφαση στο υψηλό ποιοτικό επίπεδο και τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

-Επίτευξη συνδυασμού ακαδημαϊκής και αστυνομικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας με την ενίσχυση της συμμετοχής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

-Περαιτέρω εμπέδωση και ενίσχυση διαδικασιών αξιοκρατίας.

-Ενθάρρυνση της συμμετοχής στη Διαρκή Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση των Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προβλέπουν ένα νέο νομικό πλαίσιο για την εισαγωγή νέων δομών οργάνωσης και λειτουργίας, που θα εγγυώνται τη διαρκή αναβάθμιση, ευελιξία, προσαρμογή και ανταπόκριση της παρεχόμενης αστυνομικής εκπαίδευσης στις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνικών μεταβολών και του διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος ασφαλείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές απαιτήσεις της αστυνομικής εκπαίδευσης, το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών και της Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικών Εκπαιδεύσεων που εισάγεται, δημιουργεί τις θεσμικές προϋποθέσεις και δομές, ώστε να αξιοποιηθούν η διεθνής εμπειρία για την αστυνομική εκπαίδευση, αλλά και οι βέλτιστες πρακτικές από άλλες Αστυνομικές Ακαδημίες κρατών-μελών της Ε.Ε. και να δημιουργηθούν σταθερές και μόνιμες βάσεις συνεργασίας με πανεπιστημιακά και ερευνητικά Ιδρύματα με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης ποιοτικά γνώσης.


ΠΗΓΗ policenet.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου