Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

ΕΛ.ΑΣ: Ποιοι Υποστράτηγοι προάγονται και ποιοι αποστρατεύονται


Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 31 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 33 παρ.5 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ ́ εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Αντιστρατήγου Αστυνομίας, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :

1. Μαυρόπουλος Λάζαρος του Ανάργυρου

2. Κανέλλος Γεώργιος του Χρήστου


3. Δούβαλης Γεώργιος του Δημητρίου

Β. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ ́ εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1 περίπτ. β ́ του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα :

1. Καστάνης Γεώργιος του Νικολάου

2. Σανιδάς Παρασκευάς του Θεοδώρου

3. Ρουτζάκης Αντώνιος του Δημητρίου

4. Τζεφέρης Πέτρος του Μιχαήλ

5. Δασκαλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

6. Σκαρτσής Νικόλαος του Λεωνίδα

7. Παπαδόπουλος Λάμπρος του Παντελή

Γ. Προάγεται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.2 εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1 περίπτ. β ́ του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, ο Υποστράτηγος Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικός - Ιατρός της Ελληνικής Αστυνομίας Μ α λ ε β ί τ η ς Ηλίας του Αθανασίου, ο οποίος θα αποστρατευθεί ύστερα από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή του αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Δ. Προάγεται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.2 εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1 περίπτ. β ́ του π.δ.24/1997, στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, η Υποστράτηγος Ειδικών Καθηκόντων – Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας Μ η ν ι ά τ η Πηνελόπη του Σπυρίδωνα, η οποία θα αποστρατευθεί ύστερα από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή της αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα


ΠΗΓΗ policenet.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου