Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Αποστρατεύεται ο Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Λαγουδάκης


Εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα για την αποστρατεία του κ. Λαγουδάκη.


Δείτε τι αναφέρει:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 31 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ.5 και 46 του π.δ.24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 εδάφιο δεύτερο, 46, 47 και 49 του π.δ.24/1997, λόγω καταλήψεώς του από το όριο ηλικίας του βαθμού του και δεν εγγράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας, ο Αντιστράτηγος Αστυνομίας Λ α γ ο υ δ ά κ η ς Κωνσταντίνος του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.235194), που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Ρέθυμνο Ν. Ρεθύμνης, στον οποίο απονέμεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, ο τίτλος του Επιτίμου Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.


ΠΗΓΗ policenet.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου