Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

Αλλοδαποί: Δίνεται παράταση μέχρι 30 Ιουνίου στις άδειες διαμονής που έληγαν 31 Μαρτίου


Παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2022 η ισχύς των αδειών διαμονής που έληγαν 31 Μαρτίου


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση

Παρατείνεται με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου έως τις 30 Ιουνίου 2022, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών που έληγαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2022.


Επιπλέον η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π. δ. 106/2007 (Α’ 135) και έληξαν ή λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Μαρτίου 2022, παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2022.

Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων, ανατρέχει στην επόμενη ημέρα από την αρχική ημερομηνία λήξης του τίτλου διαμονής, του οποίου η ισχύς παρατείνεται.

Αναλυτικά

Υπουργική Απόφαση https://www.e-nomothesia.gr/kat-allodapoi/upourgike-apophase-80848-2022-phek-1535b-31-3-2022.htmlΠαράταση ισχύος των τίτλων διαμονής που χορηγήθηκαν βάσει του άρθρου 139 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) και των τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που εκδόθηκαν δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135) και έληξαν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2022.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου