Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 250 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου


Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη ιδιωτών (ανδρών - γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία ως Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, με σκοπό την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.


Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Έβρου για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250).

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τα Αστυνομικά τμήματα της περιοχής τους ή Αστυνομικές Διευθύνσεις, τα τηλέφωνα των οποίων αναγράφονται στην προκήρυξη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην παρακάτω προκήρυξη oι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 29-05-2022.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής

Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.


Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη 
εδώ


bordernews.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου