Κυριακή 8 Μαΐου 2022

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στην Αριδαία


Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΥΦΥ στην Αριδαία


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και Σάββατο 6 και 7 Μαΐου 2022 σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας στην Αριδαία Πέλλας με τη συμμετοχή και του τοπικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Πέλλας. Πριν από αυτό, κλιμάκιο του Διοικητικού Συμβουλίου επισκέφθηκε την Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης Αριδαίας.

Κατά τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσία και του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας κ. Μισαηλίδη Ιωάννη συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και πέραν του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού που εγκρίθηκαν ομόφωνα, τα εξής θέματα
  • Η απρόσκοπτη λειτουργία και εξέλιξη της Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης Αριδαίας με την αναγκαιότητα ενίσχυσης με νέο προσωπικό συνοριακών φυλάκων στο πλαίσιο ενίσχυσης προσωπικού των Υπηρεσιών της Α’ ζώνης.
  • Η αναγκαιότητα αλλαγών των καταστατικών διατάξεων βάση του άρθρου 72 του Ν.4873/2021 και άρθρου 87 του Ν. 4808/2021 και η επικύρωση της ρύθμισης αυτής από έκτακτο Συνέδριο του Σώματος.
  • Σύσταση τμήματος συνταξιοδοτικών – ασφαλιστικών θεμάτων και γνωμοδοτήσεων από την Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. με την υποστήριξη ειδικών συμβούλων για την κάλυψη τόσο των ενδιαφερομένων μελών μας που επιθυμούν την έξοδο από την ενέργεια σε ζητήματα συνταξιοδοτικά, όσο και των νέων μελών μας σε ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης, με ομόφωνη απόφαση.
  • Συζήτηση επί του άρθρου 5 παρ. α’ του Π.Δ. 104/2022 και κατάθεση υπομνήματος στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.
  • Πλαίσιο εισηγήσεων στο Αρχηγείο σχετικά με ρυθμιζόμενες διατάξεις που αφορούν το προσωπικό των συνοριακών φυλάκων με σύμβαση και σχετικών διατάξεων που αντικρούουν στο γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο του λοιπού αστυνομικού προσωπικού ( κατηγορίες Αδειών και επιμήκυνση χρόνου λήψης αυτών, σχετικών διατάξεων άρθρου 2,4 & 16 του ΠΔ27/1986 αλλά και άλλων διατάξεων που αντικρούουν όπως άρθο 17 εδαφ ια’ και ιδ’ του ΠΔ 100/2003 που δεν εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία ).
  • Νέες προσλήψεις συνοριακών φυλάκων σε Έβρο ( έχει εκδοθεί σχετική προκήρυξη 6/5/2022 ) και σε άλλες περιοχές όπως έχουν εξαγγελθεί από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και αναμένονται. Παρόλες τις αντιδράσεις ορισμένων, η αναγκαιότητα υποστήριξης και ενίσχυσης της συνοριακής ζώνης αλλά και του εσωτερικού της χώρας με εξειδικευμένο προσωπικό για το μεταναστευτικό, αυτό των συνοριακών φυλάκων, δεν μπορεί να καθυστερεί από συντεχνιακές αντιδράσεις των «γνωστών – αγνώστων», αλλά επιβάλλεται από τις διαμορφωμένες υπηρεσιακές συνθήκες που επιτάσσουν την ισχυρή συνοριακή φύλαξη και την ορθολογική διαχείριση του μεταναστευτικού. Η έκδοση της προκήρυξης των 250 νέων συνοριοφυλάκων για τον Έβρο, επιβεβαιώνει πως ευτυχώς η Πολιτεία αφουγκράζεται αυτή την αναγκαιότητα και αδιαφορεί στα συντεχνιακά συμφέροντα ορισμένων φορέων που αντιδρούν με τις είσοδο νέων συνοριοφυλάκων.
  • Επεξεργασία και επικύρωση ( ομόφωνα από τα μέλη του ΔΣ ) πλαισίου για την εξέλιξη ενός καθετοποιημένου Σώματος Ελληνικής Συνοριοφυλακής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα και με τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του τελευταίου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας.
  • Διεξαγωγή των επόμενο μήνα εκτάκτου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας με ηλεκτρονικά μέσα ( σχετιζόμενου με την επικύρωση αλλαγών που επιβάλλονται από σχετική νομοθεσία στις καταστατικές διατάξεις ). Ορισμός για την διεξαγωγή Τακτικού Συνεδρίου δια ζώσης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ( ομόφωνη απόφαση )
  • Επικύρωση πλαισίου προσφορών που κατατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και αφορά καταλύματα για θερινές διακοπές για τα μέλη μας όπως κάθε χρόνο πραγματοποιεί η Ομοσπονδία και έχει αγκαλιαστεί αυτή η πρωτοβουλία από όλους τους συναδέλφους, όπως και ειδικές προσφορές που έχει δεχθεί ο φορέας μας σχετικά με εκπαιδεύσεις των μελών μας σε διάφορα αντικείμενα. Για τα ανωτέρω θα ενημερωθούν τα τοπικά Σωματεία αναλυτικά με ανακοινώσεις ( ομόφωνα εγκρίθηκαν ).
Η Ομοσπονδία συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στα μέλη της, τόσο σε συναδέλφους όσο και στις Ενώσεις της. Η προάσπιση των κεκτημένων μας, η αναγκαιότητα εξέλιξης μας και η υποστήριξη των μελών μας αποτελούν τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει.

Για την ενημέρωση των μελών μας.

posyfy.gr


bordernews.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου