Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Παράταση χορήγησης κανονικής άδειας για τους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου

 


Παράταση χορήγησης κανονικής άδειας για τους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου 

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών όπου αυτοί υπηρετούν, παρατείνεται ο χρόνος διάνυσεις της κανονικής άδειας για τους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου ,με θητεία από 17-07-2021 έως 17-07-2022, όπου υπηρετούν στις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους μέχρι και την 30-11-2022, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί τυχόν υπόλοιπα αδειών που δεν έλαβαν κατά την προηγούμενη διανυθείσα ετήσια θητεία τους .


bordernews.gr 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου