Ενημέρωση σχετικά με την μισθοδοσία των συναδέλφων που βρίσκονται σήμερα στις σχολές ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ:

Μετά από ερωτήματα πολλών συναδέλφων σχετικά με το ύψος του μισθού του δοκίμου αλλά και την ημερομηνία καταβολή αυτού ενημερώνουμε τα εξής: Ο μισθός του δοκίμου είναι 320€. Στις 27/12/2020 καλώς εχόντων των πραγμάτων (απαιτείται συγχρονισμός πολλών αρμόδιων υπηρεσιών του Αρχηγείου μας) θα καταβληθεί ο πρώτος μισθός δοκίμου μηνός Νοεμβρίου.

Σχετικά με την διάρκεια της πρακτικής , αν κρίνουμε από την αντίστοιχη των δύο προηγούμενων προκηρύξεων σε νησιά κ Έβρο, θα είναι κάτι λιγότερο από δυο μήνες.. (50 ημέρες). Έτσι σε συνάρτηση με τα ανωτέρω στις 27/01/2021 αναμένεται να καταβληθεί ο μισθός δοκίμου μηνός Δεκεμβρίου και στις 27/02/2021 αυτός του Ιανουαρίου. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΦ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ: Σχετικά με τη μισθοδοσία των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων Σφ στα νησιά, λάβαμε σήμερα ενημέρωση, πως δεν θα καταβληθούν τυχόν πενθήμερα και νυχτερινά που έγιναν μετά τη λήξη της πρακτικής, με την μισθοδοσία στις 27 Νοεμβρίου, αλλά στην επόμενη διότι δεν δύναται να γίνουν μεταβολές στον ίδιο μήνα στο καθεστώς μισθού (δοκίμου σε βασικό μισθό). 

Θωμάς Μπόζιαρης 
Β'Αντιπρόεδρος ΠΟΣΥΦΥ.