Με Προεδρικό Διάταγμα που πήρε υπογραφή μόλις χθες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επιχειρεί να αναδιοργανώσει τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αττικής και της περιφέρειάς της


Συγκεκριμένα, στην Υποδιεύθυνση Επιχειρησιακών Δράσεων, που ανήκει οργανικά στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και στο Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) προστίθεται ένα νέο τμήμα, αυτό της Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Δυτικής Αττικής, το οποίο εδρεύει στο δήμο Αχαρνών, έχει ταυτόσημες αρμοδιότητες με το Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος, ενώ η εδαφική του αρμοδιότητα ταυτίζεται με την εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.


 

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι παράλληλα ικανοποιείται ένα αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης που μέσω και των Δήμων της περιοχής όλα τα προηγούμενα χρόνια πίεζαν τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να ενισχύσει και να αυτονομήσει τη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών στην περιοχή, αφού το έγκλημα εκεί παρουσιάζει ιδιομορφίες και στον αριθμό και στην ποιότητα.

Στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα, στην Υποδιεύθυνση Επιχειρησιακών Δράσεων συστήνεται το Τμήμα Ειδικών Δράσεων όπου και συστήνει την υπηρεσία ΔΡΑΣΗ, έχοντας την επιχειρησιακή διαχείριση εποπτεία και έλγχο του προσωπικού για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής του.


 

Για πρώτη φορά η ομάδα ΔΡΑΣΗ αποτυπώνεται σε Διάταγμα και αποκτά θεσμική υπόσταση, σχέδιο λειτουργίας και επιχειρησιακή υπαγωγή, αφού μέχρι πρότινος λειτουργούσε με αποφάσεις τις ηγεσίας, ενώ η προκάτοχός της ΔΕΛΤΑ δεν αναφερόταν σε κανένα επίσημο έγγραφο της Πολιτείας.

Τέλος, συστήνεται Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας (ΚΕΑ), επιπέδου Τμήματος, με αποστολή την «παρακολούθηση, καθοδήγηση και συντονισμό των διατιθέμενων δυνάμεων, για τη διαχείριση περιστατικών και συμβάντων δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών ή συμβάντων, καθώς και όταν απαιτείται συνδυασμένη δράση ή διάταξη δυνάμεων και μέσων κατά την εκδήλωση γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό του ως άνω Κέντρου, αναλαμβάνει το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο/Γ.Α.Δ.Α.»

 

ΠΗΓΗ   lawandorder.gr