Με δεδομένη τη δραστική μείωση του πληθυσμού των αιτούντων άσυλο που διαμένουν στον καταυλισμό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοπόιησης της ΒΙΑΛ στη Χίο ξεκίνησε από τον Δήμο Χίου ο καθαρισμός του χώρου.

Συγκεκριμένα συνεργείο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου σε συνεννόηση με τον διοικητή της δομής απομάκρυνε από τον χώρο πλήθος εγκαταλελειμμένων σκηνών, παραπηγμάτων αλλά και απορριμμάτων. Στο σύνολο τους αποτελούσαν εστίες περιβαλλοντικής και αισθητικής επιβάρυνσης της περιοχής. Ας σημειωθεί ότι πλέον ο πληθυσμός των αιτούντων άσυλο που διαμένουν στον καταυλισμό του ΚΥΤ της Χίου ανέρχεται επίσημα σε 2.566 άτομα.