Μετά από ενημέρωση απο το Αρχηγείο, σήμερα θα αποσταλούν τα ονόματα των 22 επιλαχόντων στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα που προέκυψαν από τα κενά των δυο διαγωνισμών για νησιά και ΠΡΟΚΕΚΑ.
 

Μετά την ενημέρωση των επιλαχόντων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (6 από τη προκήρυξη των 480 για ΠΡΟΚΕΚΑ και οι υπόλοιποι από αυτή των 266 για τα νησιά ) , στις 09/12/2020 θα ορκιστούν και στις 11/12/2020 θα μπουν στη σχολή.
 

Λόγω των κενών θέσεων σε κάποια νησιά και της κάλυψης αυτων με επιλαχόντες, κάποιοι εξ αυτών που είναι στη σχολή τωρα θα ενημερωθούν με διαταγή και ύστερα με ΦΕΚ οτι πέρασαν τελικά στην πρώτη επιλογή τους και οχι στην δεύτερη επιλογή (λόγω των κενών τώρα θέσεων).
 

Για την ενημέρωση σας
 

Θωμάς Μποζιαρης
Β Αντιπρόεδρος ΠΟΣΥΦΥ

 

 bordernews.gr