Σύμφωνα με την πρόταση της Frontex, η επιτροπή θα συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή των κρατών- μελών σε εθελοντική βάση. Θα εξετάσει διάφορα ζητήματα, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με τον κανονισμό 2014/656 υπό το φως της τρέχουσας επιχειρησιακής κατάστασης.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) Φαμπρίς Λεζερί, ζήτησε τη σύσταση επιτροπής που θα εξετάζει νομικά ζητήματα σχετικά με την εποπτεία των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων του Οργανισμού και την αντιμετώπιση των ανησυχιών που διατυπώνονται από τα κράτη- μέλη σχετικά με τις «υβριδικές απειλές» που επηρεάζουν την εθνική τους ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα, όπου η Frontex θα αναπτύξει το μόνιμο σώμα του.

Σύμφωνα με την πρόταση της Frontex, η επιτροπή θα συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή των κρατών- μελών σε εθελοντική βάση. Θα εξετάσει διάφορα ζητήματα, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με τον κανονισμό 2014/656 υπό το φως της τρέχουσας επιχειρησιακής κατάστασης.

Ο Φαμπρίς Λεζερί, εξέφρασε επίσης τη δέσμευση του Οργανισμού για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

ΠΗΓΗ skai.gr