ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020

Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη για την Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η 10η Δεκεμβρίου ως «Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» έχει καθιερωθεί για να υπενθυμίζει τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου και την ανάγκη σεβασμού αυτών, αλλά και να τονίζει ότι ενώ το βιοτικό και πνευματικό κοινωνικό και ατομικό επίπεδο είναι πλέον παγκοσμίως υψηλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο εξακολουθούν να παρατηρούνται κρούσματα έλλειψης σεβασμού και κατάφωρης παραβίασης αυτών. Ιδιαίτερα δε ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πολλά από τα ειδεχθέστατα αυτά φαινόμενα σχετίζονται με την παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική και ιδιαίτερη ύπαρξη. Είναι μία ατομική αυταξία, μια προσωπικότητα με αξιοπρέπεια και μια συνείδηση σεβαστή. Γι’ αυτό και η αναγνώριση των δικαιωμάτων του αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αδελφοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Είναι αναγκαίο να συνιστά αναντίρρητη συνθήκη ότι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Καθένας έχει το δικαίωμα να ζει ελεύθερα και ανεμπόδιστα, απολαμβάνοντας αυτοδικαίως από την πολιτεία την προσωπική του ασφάλεια.

Η Ελληνική Αστυνομία, κατά την επιτέλεση του έργου της, περιφρουρεί και διαφυλάττει ως ο κατεξοχήν θεματοφύλακας το αγαθό της ασφάλειας και της ατομικής και κοινωνικής προστασίας έναντι οποιασδήποτε μορφής καταπάτησης συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών, με υψηλό θεσμικό, αξιακό και ηθικό φρόνημα. Διαρκής είναι η μέριμνα για την ενημέρωση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των στελεχών μας ως προς την προάσπιση και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς κάθε καταπάτηση και παραβίαση αυτών κατά την επιτέλεση των καθηκόντων μας δεν είναι ανεκτή, ενώ στόχος μας χρειάζεται να συνιστά η προαγωγή της διαφάνειας και αξιών ανθρωπισμού. Η προστασία των εννόμων αγαθών και ο σεβασμός στην ανθρώπινη υπόσταση συνεπάγεται απαρέγκλιτα την καθολική απόρριψη ρατσιστικών ιδεολογιών, στερεοτυπικών διακρίσεων και φανατικών αντιλήψεων, που αντίκεινται ολοκληρωτικά στο πνεύμα της αποστολής του Σώματος, την υπεράσπιση της ανθρώπινης υπόστασης.

Αναγκαία χαρακτηρίζεται η αφύπνιση και η σύνταξη κοινού συνεργατικού μετώπου μεταξύ όλων των συναρμόδιων και συνυπεύθυνων φορέων στο πλαίσιο της καθολικής θέλησης για την κοινωνική και ατομική απόρριψη κάθε πρόδηλης μορφής ρατσιστικής ανομίας και ιδιοτέλειας. Η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης προς τους πολίτες προς το παρεχόμενο δημόσιο έργο, ανάγεται σε ακρογωνιαίο θεσμικό λίθο θωράκισης των δικαιωμάτων των πολιτών. Η Ελληνική Αστυνομία είναι παρούσα, και το προσωπικό του Σώματος οφείλει να αντιτίθεται σε κάθε μορφή καταπάτησης δικαιωμάτων και ελευθεριών, εφαρμόζοντας στο έργο του το εθνικό μας νομικό οπλοστάσιο και στοχεύοντας στην ανάδυση και ενδυνάμωση ανθρωπιστικών και πολιτοκεντρικών αξιών. Πρώτιστο και θεμελιώδες κριτήριο ενεργειών, που εκπηγάζει από τους βασικούς πυλώνες της αποστολής του Σώματος, συνιστά ο σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών, μέσα από ένα βαθύ, ουσιαστικό και καθολικό ανθρωπισμό, εχέγγυο εμπιστοσύνης στο προσφερόμενο έργο μας.