Ένα συγκινητικό βίντεο για τα 90 χρόνια Πυροσβεστικού Σύματος ανήρτησε η Πυροσβεστική.

Τον Μάιο του 1930 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4661, σύμφωνα με τον οποίο ιδρύεται το Πυροσβεστικό Σώμα με ανεξάρτητη υπόσταση, με πλήρη αυτοδιοίκηση, σε μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και υπαγωγή στο υπουργείο Εσωτερικών, με αποστολή την πυροπροστασία, πυρόσβεση και διάσωση στην Ελλάδα.

Ενενήντα χρόνια μετά, με τον Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», αναδιοργανώνονται και εκσυγχρονίζονται οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος με αποστολή:

α. την ασφάλεια και προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από κινδύνους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών.

β. την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και των πλημμυρών, καθώς και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και των υλικών αγαθών που απειλούνται από αυτές καθώς και

γ. την ευθύνη για τη διεξαγωγή των πυροσβεστικών διασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο της αποστολής του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας της χώρας.πηγή: iefimerida.gr