Το ΣτΕ έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο αλλάζει η μοριοδότηση σε κάποιες από τις κατηγορίες υποψηφίων


Αλλάζουν τα δεδομένα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών και ήδη από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν νόμιμες.

Ειδικότερα, στο ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασίας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που τροποποιεί το Π.Δ. 292/2001 με το οποίο καθορίζονται σήμερα τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών.

Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος τροποποιείται το καθεστώς μοριοδότησης των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών.

Συγκεκριμένα, αλλάζει η μοριοδότησης στο κεφάλαιο των γραμματικών γνώσεων. Έτσι, μεταξύ των άλλων, η κατοχή:

- Πτυχίου ΑΕΙ και ΤΕΙ μοριοδοτείται με 460 μονάδες,

- Η αποφοίτηση από ΙΕΚ μοριοδοτείται με 350 μονάδες,

- Η σπουδές-φοίτηση σε ΙΕΚ μοριοδοτείται με 250 μονάδες,

- Η αποφοίτηση από Λύκειο μοριοδοτείται από το βαθμό αποφοίτησης Χ του συντελεστή 12,

- Η αποφοίτηση από Γυμνάσιο μοριοδοτείται από το βαθμό αποφοίτησης Χ του συντελεστή 4 και

- Η γνώση ξένης γλώσσας από 50 έως 150 μονάδες, ανάλογα με το βαθμό γνώσης της ξένης γλώσσας.

Παράλληλα, το σχέδιο διατάγματος προβλέπει ότι για χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας μέχρι 3 μηνών η μοριοδότηση είναι 50 μονάδες και άνω των 3 και μέχρι 6 μηνών, η μοριοδότηση είναι 100 μονάδες καθώς και ότι οι υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) μοριοδοτούνται με 100 μονάδες.

 

ΠΗΓΗ   protothema.gr