Εκδόθηκε σήμερα από το αρχηγείο της ΕΛ. ΑΣ, σχετική διευκρινιστική διαταγή για την χορήγηση των προγραμματισμένων αδειών, καθώς και διευκρινίσεις για την χορήγηση βραχείας και κανονικής άδειας για το ένστολο προσωπικό της ελληνικής Αστυνομίας.


Χορηγούνται, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, προγραμματισμένες άδειες, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Ένα ποσοστό του προσωπικού δύναται να απουσιάζει κάθε φορά με άδεια .

Η χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας θα γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που έχει απόλυτη ανάγκη για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, δεδομένης και της παράτασης του χρόνου διάνυσης της βραχείας άδειας του έτους 2020, μέχρι την 31-03-2021.

Οι διοικούντες Αξιωματικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την ιδιαιτερότητα και την κρισιμότητα των συνθηκών που επικρατούν σε κάθε περιοχή, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί η Υπηρεσία τους, τις λοιπές υπηρεσιακές ανάγκες, την αναλογία μεταξύ του διαθέσιμου προσωπικού και εκείνου που αιτείται άδεια, ώστε αφενός να καταβάλλεται προσπάθεια να ικανοποιηθεί το αίτημα του προσωπικού και αφετέρου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Σώματος, υπό τις ως άνω συνθήκες.

Υπενθυμίζεται αναφορικά με τον περιορισμό των μετακινήσεων εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας για διάνυσή της σε τόπο όπου απαιτείται μετακίνηση του ενδιαφερομένου σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφέρεια, εκτός εάν η μετακίνηση αυτή είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τις απετούμενες προϋποθέσεις .
Bordernews.gr