Το καθοριστικό βήμα για την ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου στην Καρδίτσα έγινε καθώς το Υπουργείο Οικονομικών "άναψε" σύμφωνα με το KarditsaLive.Net επίσημα το πράσινο φως για την αποδοχή της δωρεάς ακινήτου από το Δήμο Καρδίτσας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η σχετική απόφαση υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών στην οποία τονίζεται ότι γίνεται αποδοχή της δωρεάς του Δήμου Καρδίτσας στο Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα στο Υπoυργείο Προστασίας του Πολίτη αντικειμενικής αξίας 87.587,50€ κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του π’αριθμ. 258 αγρoτεμάχιο επιφανείας 7.000 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στην περιοχή «Τσαπόχα» του Δήμου Καρδίτσας, για την ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου Καρδίτσας και με τον όρο ότι αν η χρήση του δωρηθέντος ακινήτου μεταβληθεί ή ο σκοπός της δωρεάς δεν εκπληρωθεί μέσα σε απoκλειστική προθεσμία τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης περί αποδοχής της από τον Υπουργό Οικονομικών, η σύμβαση δωρεάς λύεται και η κυριότητα του ως άνω ακινήτου επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο Καρδίτσας.

Θυμίζουμε ότι την σχετική απόφαση για την παραχώρηση είχε λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 19 Φεβρουαρίου 2020 μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλλε η Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας προς το Δήμο στις 30 Δεκεμβρίου 2019 από τον νυν Αστυνομικό Διευθυντή Ταξίαρχο Θωμά Καρανάσιο. Ακολούθως η διαδικασία έτρεξε γρήγορα από την Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας για να συμπληρωθεί ο φάκελος από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να σταλεί ακολούθως, πλήρης, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σε ότι αφορά το σημείο που βρίσκεται η έκταση να τονίσουμε ότι βρίσκεται απέναντι από το νοσοκομείο Καρδίτσας και είχε παραχωρηθεί και κατά το παρελθόν (2007), με το ίδιο αντικείμενο, αλλά επέστρεψε αυτοδίκαια στο Δήμο Καρδίτσας καθώς πέρασε το χρονικό περιθώριο (5 ετών) που προβλεπόταν στους όρους παραχώρησης.