Τι προβλέπει η διάταξη του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή

 

Κυρώσεις στους εργοδότες που λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές εργοδοτών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι εφαρμόζουν πρακτικές καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζονται κυρώσεις σε βάρος εκείνων των εργοδοτών οι οποίοι παραβιάζουν κατάφωρα τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων και καταστρατηγούν τα έκτακτα και αναγκαία μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της διάδοσης της πανδημίας.

Ειδικότερα, στην αξιολογούμενη διάταξη προβλέπεται ότι θα διώκεται ποινικά εργοδότης ο οποίος αξιώνει παράνομα και καταχρηστικά από εργαζόμενό του την καταβολή μέρους ή του συνόλου του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α'64), της οποίας ο εργαζόμενος είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι θα διώκεται κατ' έγκληση με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και θα τιμωρείται με χρηματική ποινή οριζόμενη σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων (ημερήσιων μονάδων) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα τεσσάρων (14) ευρώ.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση θα λειτουργήσει ευεργετικά στην πάταξη της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τους εργαζόμενους- δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

Η διάταξη του νομοσχεδίου

Άρθρο 90

Κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο

Ο εργοδότης που αξιώνει και λαμβάνει από εργαζόμενο μέρος ή το σύνολο του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), της οποίας ο εργαζόμενος είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, διώκεται κατ' έγκληση και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή οριζόμενη σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων (ημερήσιων μονάδων) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) ευρώ.

 

ΠΗΓΗ   protothema.gr