Το νέο αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου των συνόρων θα εγκατασταθεί στους 106 υφιστάμενους σταθμούς ελέγχου, στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 425 σταθερά σημεία αλλά και 128 «βαλίτσες».

Να θωρακίσει τις πύλες εισόδου της χώρας με ένα σύστημα τελευταίας τεχνολογίας που θα επιτρέπει σε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας να έχουν πρόσβαση σε κοινές βάσεις δεδομένων, προκειμένου να αποτρέπεται η παράνομη είσοδος και έξοδος από τα σύνορα, επιχειρεί η Ελληνική Αστυνομία.

Το σύστημα αναμένεται να εκσυγχρονίσει το υπάρχον σύστημα ελέγχων, ενώ το κόστος της προμήθειας του εξοπλισμού, καθώς και του λογισμικού που θα διασφαλίζει την αδιάλειπτη σύνδεση των αστυνομικών υπηρεσιών, αναμένεται να φτάσει το ιλιγγιώδες ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Το σύστημα θα εγκατασταθεί στους 106 υφιστάμενους σταθμούς ελέγχου στα οποία έχει αρμοδιότητα η Ελληνική Αστυνομία. Από αυτούς οι 19 βρίσκονται σε χερσαία σημεία της χώρας, 59 στα νησιά και 28 σταθμοί ελέγχων σε αεροδρόμια. Παράλληλα, θα εγκατασταθεί στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και σε 425 σταθερά σημεία αλλά και 128 «βαλίτσες».

Έτσι θα είναι οι e-gates και οι «βαλίτσες» ελέγχου

Το νέο αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου των συνόρων, αναμένεται να είναι έτοιμο το 2022, με την χώρα μας, όταν αυτό αποκτηθεί και εγκατασταθεί, να εναρμονίζεται με τον κανονισμό 2017/2226 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει την δυνατότητα χειροκίνητων διαβατηριακών ελέγχων αλλά και «έξυπνες» φορητές λύσεις. Σε κάθε περίπτωση ο χειριστή θα διαθέτει, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, μια συσκευή αναγνώρισης πλήρους σελίδας ταξιδιωτικών εγγράφων, συσκευή λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, συσκευή λήψης εικόνας προσώπου. Παράλληλα σε κάθε σταθερό σημείο ελέγχου θα υπάρχει και ένας θάλαμος λήψης βιομετρικών χαρακτηριστικών . Όπου δεν θα υπάρχει σταθερός σημείο ελέγχου, οι αστυνομικοί θα έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες με την χρήση βαλίτσας που θα περιλαμβάνει ακριβώς τον ίδιο εξοπλισμό και θα μεταφέρεται οπουδήποτε κρίνεται σκόπιμο.

Οι 10 φάσεις του έργου

Το νέο σύστημα με το κόστος «μαμούθ» των 25 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να είναι έτοιμο και σε πλήρη χρήση, τον Φεβρουάριο του 2022. Μετά την ανάθεση του έργου, η ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει σε διάστημα 30 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, την μελέτη εφαρμογής που θα περιλαμβάνει την :

• Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων της Δράσης και καθορισμός του σχεδίου διαχείρισής τους

• Περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού για το κύριο και εφεδρικό κέντρο δεδομένων

• Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών

• Κατάρτιση του πλάνου και των σεναρίων δοκιμών αποδοχής του εξοπλισμού και του λογισμικού.

Στη δεύτερη φάση ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού στο κύριο κέντρο δεδομένων, ο οποίος να δύναται να υποστηρίξει την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία του προσφερόμενου περιφερειακού εξοπλισμού, όπως αυτός αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του. Στη 4η φάση, να προχωρήσει στην παράδοση τριών συσκευών από κάθε προσφερόμενο είδος καθώς και του λογισμικού διασύνδεσής τους, ενώ στην 4η φάση, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του εξοπλισμού που ζητείται να εγκατασταθεί στις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων και να πραγματοποιήσει εκπαιδεύσεις προς το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών. Εν συνέχεια να υπάρξει η διαμόρφωση χώρου του εφεδρικού κέντρου δεδομένων, να προχωρήσει στη φάση ελέγχων, την εγκατάσταση εξοπλισμού στις αστυνομικές υπηρεσίες και να προχωρήσει στην εκτέλεση ελέγχων.

Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει μια περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας όχι περισσότερο από 60 ημέρες με σκοπό να καταγραφούν τυχόν προβλήματα και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις.

Εάν κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, εμφανισθούν σοβαρά, προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος της δοκιμαστικής φάσης δεν μπορεί να υπερβεί τις ενενήντα ημέρες. Ένα αυτό συμβεί η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής έργου δύναται να εισηγηθεί την κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.

Συλλογή δεδομένων

Τα κέντρα συλλογής δεδομένων που θα έχει ο κάθε σταθμός διαβατηριακού ελέγχου, θα είναι χώροι πλήρως ελεγχόμενοι από κάμερες κλειστού κυκλώματος. Είναι χαρακτηριστικό πως θα διαθέτουν ανιχνευτή κίνησης για την έναρξη ή διακοπή της καταγραφής, θα υπάρχουν κάμερες που θα καλύπτουν τις εισόδους και τις εξόδους των κέντρων, όλες οι καταγραφές θα αποθηκεύονται ψηφιακά, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου όλων των καμερών και κάθε μίας ξεχωριστά.

Αναδοχή έργου με υποχρέωση «σιωπής»


Όποια εταιρία αναλάβει το συγκεκριμένο έργο, θα αναλάβει και την υποχρέωση υπογραφής συμφωνίας «εμπιστευτικότητας» . Έτσι μαζί με την ανάληψη του έργου «θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα, ή πληροφορίες ή δεδομένα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του», ενώ όλο το προσωπικό του αναδόχου που έχει πρόσβαση στην εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση του συστήματος, υπόκειται σε έλεγχο ασφαλείας προκειμένου του χορηγηθεί υπηρεσιακή διαπίστευση.

«Γρίφος» οι ενδιαφερόμενοι


Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές ποιες εταιρίες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την ανάληψη του έργου. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και ως εκ τούτου είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσει ενδιαφέρον, μια Ισπανική εταιρία που έχει αναλάβει και άλλα έργα στη χώρα μας, όπως στο Μετρό, τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί, αλλά και εγχώριοι «παίχτες» με μακρά παράδοση στις εργολαβίες που επιθυμούν να πάρουν και αυτοί μέρος της σχετικής πίτας.

ΠΗΓΗ newpost.gr