Κατόπιν σχετικής διαταγής που εκδόθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβανομένων υπόψιν των συνεχιζόμενων υπηρεσιακών αναγκών που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελληνική Αστυνομία , λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και καθότι έχουν ανασταλεί δύο φορές οι άδειες του προσωπικού ως τώρα, δυνάμη της σχετικής διαταγής που εκδόθηκε σήμερα, παρατείνεται ο χρόνος διάνισης κανονικής αδείας έτους 2020 , μέχρι την 30-06-2021.

Σε κάθε περίπτωση θα δίνεται προτεραιότητα σε τυχόν προγραμματισμένες άδειες .

 

 bordernews.gr