Συγκροτήθηκαν τα Συμβούλια Κρίσεων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2021:
Πηγή katechaki.gr