Πρόσκληση στρατευσίμων 2021 Α ΕΣΣΟ σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία

Ηλεκτρονικά μέσω taxisnet η παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης 


Πρόσκληση στρατευσίμων 2021 Α ΕΣΣΟ σε Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία

Ηλεκτρονικά μέσω taxisnet η παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης

 

Στρατός Ξηράς

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 194/2020 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2021 Α΄ ΕΣΣΟ (Ιανουάριος 2021) στον Στρατό Ξηράς. Για τους στρατεύσιμους, που έχουν κατανεμηθεί στον Στρατό Ξηράς και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2021 Α΄ ΕΣΣΟ, για την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet. Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωση του.

Οδηγίες και ημερομηνίες κατάταξης

ΕΔΥΕΘΑ ΓΕΣ 2021 Α ΕΣΣΟ.pdf

 

Πολεμικό Ναυτικό

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΝ Φ.421.1/92/311696/Σ.464/03 Δεκ 20/ΓΕΝ/Β4/ΙΙ που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2021 Α΄ ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος 2021) στο Πολεμικό Ναυτικό. Για τους στρατεύσιμους, που έχουν κατανεμηθεί στο Πολεμικό Ναυτικό και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2021 Α΄ ΕΣΣΟ, για την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet. Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωσή του.

Οδηγίες και ημερομηνίες κατάταξης

ΕΔΥΕΘΑ_ΓΕΝ_2021_Α_ΕΣΣΟ.pdf

 

Πολεμική Αεροπορία

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΑ 170/2020 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2021 Α΄ ΕΣΣΟ (Ιανουάριος 2021) στην Πολεμική Αεροπορία. Για τους στρατεύσιμους, που έχουν κατανεμηθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2021 Α΄ ΕΣΣΟ, για την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet. Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωση του.

Οδηγίες και ημερομηνίες κατάταξης

EΔΥΕΘΑ 2021 Α΄ ΕΣΣΟ.pdf

 

ΠΗΓΗ    odigostoupoliti.eu