Προς: 1)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

2)Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

Κοιν.: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Αντιστοίχιση μεριδίων ΜΤΣ με μισθολογικά κλιμάκια χωρίς μειώσεις σε μερίσματα & ΒΟΕΑ»

Κύριοι Υπουργοί,

Η Ομοσπονδία μας, επανέρχεται στο αντικείμενο του θέματός μας, σε συνέχεια του από 23 Ιουνίου 2020 εγγράφου της (Αρ. Πρωτ.: 505/9/11-α) για να σας επισημάνει την ολιγωρία που παρατηρείται στην ικανοποίηση ενός δίκαιου αιτήματος που απασχολεί το συνδικαλιστικό μας κίνημα και αφορά τη χορήγηση συγκεκριμένων παροχών στους δικαιούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Ως Ομοσπονδία, μετά από παρέμβασή μας, είχαμε χαιρετίσει την απόφασή σας για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης και Υποβολής Πρότασης Σχεδίου Νόμου, για την Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Νομοθεσίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (αντιστοίχιση μεριδίων με μισθολογικά κλιμάκια), όπως αυτή δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουνίου 2020 (Τεύχος Β, Αρ. ΦΕΚ 2422). Ωστόσο, έκτοτε δεν έχει προωθηθεί η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή των όποιων αποφάσεων.

Επειδή δικαίως υπάρχουν διαμαρτυρίες και εύλογα παράπονα των μερισματούχων, σας καλούμε να μεριμνήσετε για την τακτοποίηση της προαναφερόμενης εκκρεμότητας, ώστε να μην αναγκαστούμε να επανέλθουμε στο κρίσιμο αυτό ζήτημα. Φρονούμε ότι είναι κοινός μας στόχος η διασφάλιση της άμεσης χορήγησης των δικαιούμενων μεριδίων κατά τρόπο δίκαιο και ικανοποιητικό και ότι, όπως είχαμε επισημάνει και στο αρχικό μας έγγραφο, δεν θα οδηγηθούμε σε ένα νέο κύκλο αλχημειών, εις βάρος των μερισματούχων του ΜΤΣ.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος              ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

 

ΠΗΓΗ    katechaki.gr