Με το σκεπτικό πως η κατασκευή και λειτουργία κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών στη Λέρο θα οδηγήσει στην αλλοίωση του τοπικού πληθυσμού, ο δήμος του νησιού, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, ο δήμος Λέρου ζητάει από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, να ακυρωθούν και να ανασταλούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι αποφάσεις για την κατασκευή κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης στον Όρμο Λακκί της Λέρου.

Στην προσφυγή του, ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ο πληθυσμός του νησιού ανέρχεται στους 8.000 κατοίκους και στη δομή που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί θα εγκατασταθεί νέος πληθυσμός των 2.000 ατόμων, που αντιστοιχεί στο 25% του ήδη υπάρχοντος πληθυσμού του νησιού, επιφέροντας έτσι ουσιαστική αλλοίωση, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια μελέτη ή επιστημονική ανάλυση για τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, κ.λπ. συνέπειες που θα επέλθουν από την εγκατάσταση της κοινωνίας των 2.000 αλλοδαπών ατόμων.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή υποστηρίζει ότι παραβιάζονται οι επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος, καθώς η επίμαχη περιοχή έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πολιτισμού, όπως επίσης παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Ακόμη, επισημαίνει ο Δήμος ότι δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά παράβαση των άρθρων 24, 79 και 106 του Συντάγματος, ενώ οι προσβαλλόμενες πράξεις, πάσχουν και από έλλειψη αιτιολογίας.

Ειδικότερα, ο δήμος Λέρου ζητάει να ανασταλούν και να ακυρωθούν:

1Η από 22.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση με την οποία χορηγήθηκε άδεια χωροθέτησης, κατασκευής και μετεγκατάστασης κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης στον Όρμο Λακκί,

2)Την από 17.7.2020 διακήρυξη του κλειστού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του επίμαχου έργου και

3)Την από 15.10.2020 σύμβαση κατασκευής της επίμαχης δομής προϋπολογισμού 120.853.172 ευρώ.

Πηγή newsit