Οι εθνικοί ευεργέτες δεν είναι μόνον οι μεγάλοι επιχειρηματίες και εφοπλιστές, αλλά και πολλοί ανώνυμοι πολίτες με κοινωνική ευαισθησία και πατριωτικά αισθήματα που αφήνουν την περιουσία τους στο Δημόσιο για να τη διαχειριστεί για το κοινό καλό.


Αυτή η διάθεση περιουσιών γίνεται σε πολλές περιπτώσεις με κληροδοτήματα. Με την κληροδοσία περιέρχεται σε ένα πρόσωπο ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο του θανόντος, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να του προσκτάται μόνο ωφέλεια χωρίς να γίνεται καθολικός διάδοχος του τελευταίου. Δηλαδή, η κληροδοσία συνίσταται στην παροχή από τον θανόντα μιας περιουσιακής ωφέλειας βάσει της διαθήκης του, χωρίς το πρόσωπο του ωφελουμένου, του κληροδόχου, να γίνεται κληρονόμος.

Σήμερα δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών που αφορά στο κληροδότημα Κωνσταντίνου Βαφειάδη, από το οποίο θα στηριχθεί και εφέτος ο κλάδος υγείας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση θα διατεθεί για το έτος 2021 το ποσό των 140.000 ευρώ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Βαφειάδη, υπέρ του κλάδου Υγείας της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση του έργου της.

Ο Κωνσταντίνος Βαφειάδης υπήρξε υπαστυνόμος εν αποστρατεία που με τη διαθήκη του άφησε ένα κληροδότημα μεγάλης αξίας, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών προς τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας

Η διαθήκη του έγινε στις 28-02-2007, δημοσιεύθηκε στις 22-05-2009 σε πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κηρύχθηκε κυρία με το πρακτικό του ιδίου δικαστηρίου.

Το κληροδότημα ενεργοποιήθηκε μετά από κάποια χρόνια και από το 2014 συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών προς τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αυτή την περίοδο στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

 

ΠΗΓΗ   newsbomb.gr