ανταπόκριση από το Στρασβούργο για την ΕΡΤ: Κώστας Δαβάνης

Οι ανήλικοι πρόσφυγες μπορούν να σταλούν πίσω στη χώρα καταγωγής τους μόνο εάν υπάρχει εκεί «κατάλληλη εγκατάσταση υποδοχής». Διαφορετικά, θα πρέπει να τους δοθεί προσωρινή διαμονή, όπως αποφάσισε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η απόφαση επιστροφής δεν επιτρέπεται ακόμη και σε περιπτώσεις, που η επιβολή της ανασταλεί μέχρι την ηλικία της ενηλικίωσης των προσφύγων.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαστές του Λουξεμβούργου απέρριψαν σήμερα την ολλανδική πρακτική στην αντιμετώπιση ανηλίκων προσφύγων που δεν έχουν το δικαίωμα προστασίας προσφύγων. Για τους πρόσφυγες ηλικίας κάτω των 15 ετών, πραγματοποιείται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν κατάλληλα καταλύματα στη χώρα προέλευσης. Μόνο τότε εκδίδεται μια απόφαση επιστροφής, η οποία επιτρέπει την απέλαση. Αντιθέτως εκδίδεται απόφαση επιστροφής για άτομα άνω των 15 ετών χωρίς την διενέργεια τέτοιας εξέτασης. Οι αρχές περιμένουν όμως έως ότου φτάσουν στη νόμιμη ηλικία για να επιβάλουν την απέλαση. Εναντίον μιας τέτοιας απόφασης επιστροφής κατέθεσε λοιπόν μήνυση ένας 15χρονος πρόσφυγας από τη Γκάνα.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι μια τέτοια απόφαση επιστροφής δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα συμφέροντα του παιδιού και συνεπώς δεν είναι συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ. «Ο ανήλικος θα βρισκόταν σε μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το νομικό του καθεστώς και το μέλλον του», τονίζουν οι δικαστές του Λουξεμβούργου διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια κατάσταση επηρεάζει ιδιαίτερα τη σχολική του εκπαίδευση και τη σύνδεσή του με μια ανάδοχη οικογένεια.

Υπό αυτή την έννοια δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση επιστροφής εναντίον του εν λόγω ανηλίκου, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη κατάλληλη εγκατάσταση υποδοχής στη χώρα επιστροφής καταλήγουν οι δικαστές.

Η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει μέχρι στιγμής άμεση απέλαση μετά από την λήψη της απόφασης για άμεση επιστροφή. Εάν αυτό συνεχιστεί, πρέπει να ελεγχθεί ξανά πριν από την ημερομηνία απέλασης, εάν εξακολουθεί να υπάρχει κατάλληλη εγκατάσταση υποδοχής.

Πηγή www.ert.gr