Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών για το έτος 2021 από τους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – Έκδοση Εγκυκλίου για τον προσδιορισμό των όρων, προϋποθέσεων χορήγησης, δικαιολογητικών και της διαδικασίας εκταμίευσης αυτών.

Δείτε από ΕΔΩ την εγκύκλιο για την χορήγηση των δανείων


ΠΗΓΗ   eaydana.gr