Αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Μάιο από το Υπουργείο Εργασίας

Στο νομοσχέδιο αναμένεται η θεσμοθέτηση Νέου τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για την παρακολούθηση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και αναμένεται να προωθηθεί η τήρηση ειδικού μητρώου με τους εργοδότες στους οποίους έχει υποβληθεί πρόστιμο για το λόγο αυτό.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η πρόληψη, αντιμετώπιση και καταπολέμηση τόσο των συμπεριφορών βίας όσο και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Μεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτομα υποχρεούνται να διαθέτουν πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών αυτών κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύματος και το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Στις υποχρεώσεις του εργοδότη θα συμπεριλαμβάνεται πλέον η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των εργαζομένων για τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης, αλλά και η πρόληψη τέτοιων φαινομένων για την προστασία των εργαζομένων της επιχείρησης.

Θυμίζουμε ότι μέχρι τώρα, ο νόμος που εφαρμοζόταν για την σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο της εργασίας ήταν ο 3896/2010 -Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης κατά εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις. 

Ένας νόμος που έμενε πολλές φορές ανενεργός και η χρήση του οποίου είναι πολλές φορές άγνωστη στα θύματα.

Ένα νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά που έχει ως στόχο την πρακτική και ολική καταπολέμηση των περιστατικών σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στον τομέα της εργασίας, εναρμονίζεται με την ελληνική επικαιρότητα και την ανάγκη θέσπισης υποχρεωτικών κωδίκων δεοντολογίας στις επιχειρήσεις.

ΠΗΓΗ   ampa.lifo.gr