Τελικά όλα έχουν την τιμή τους ;


Το ακούσαμε και αυτό. Να μας χρηματοδοτήσει η Γερμανία για να παραλάβουμε πρόσφυγες από τη Γερμανία και να πληρώνει ενοίκια και έξοδα τους. Αλλά όχι στη Γερμανία, εδώ στην Ελλάδα.

Δηλαδή η Γερμανία των 83 εκατ κατοίκων δεν μπορεί να φιλοξενήσει, αλλά μπορεί η Ελλάδα των 10,7 εκατομμυρίων.

Δεν μπορεί η Γερμανία με 6% ανεργία να φιλοξενήσει πρόσφυγες, αλλά μπορεί η Ελλάδα με 17% ανεργία.

Γιατί να μην τους φιλοξενήσει στη χώρα τους και ας κρατήσει τα χρήματα για να τους χρηματοδοτήσει ;

Εξάλλου η Γερμανία είναι μια πολυπολιτισμική χώρα καλύτερη από την Ελλάδα. Μπορεί να τους κρατήσει!!!!
Τελικά η Γερμανία καλά κάνει. Εμείς τι κάνουμε που είμαστε επιρρεπείς στις οικονομικές προσφορές.

Σε μια χώρα, προέχει το εθνικό συμφέρον παρά οι οικονομικές προσφορές που θα έχουν βαριές εθνικές μελλοντικές συνέπειες.

Για να δούμε!!!


ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ FB ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΡΕΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΥΦΥ 


bordernews.gr