«Βρέχει αγωγές» κατά «στρατιωτικών συνδικαλιστών» οι οποίοι υπηρετούν στο ΥΠΕΘΑ. Πρόκειται για «αγωγές ασπίδα» στρατιωτικών οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν αδίκως όπως αποδείχτηκε από την δικαιοσύνη με μη υπηρεσιακές αναφορές που υπείχαν μορφή έγκλησης. Τώρα απαντούν με αγωγές με τις οποίες ζητούν την αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψης τους. Δεν είναι μία περίπτωση. Οι αγωγές που έχουν κατατεθεί είναι πολλές με τελευταίες αυτές του κ. Αριστείδη Κασιδόπουλου , ο οποίος τρεις φορές έχει μιλήσει στο Militaire.gr ,θέτοντας ερωτήματα που έχουν να κάνουν με διώξεις στρατιωτικών αλλά και με τα κριτήρια που ακολουθούνται στις μεταθέσεις προσωπικού της ΠΑ.

Ο κ.Κασιδόπουλος κατέθεσε αγωγές ύψους 240.000 ευρώ.

Η δήλωση του δικηγόρου του:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Κατέθεσα για λογαριασμό του εντολέα μου Αριστείδη Κασιδόπουλου, Ανθυπασπιστή της Π.Α., έντεκα (11) αγωγές αποζημίωσης, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, συνολικού αιτούμενου ποσού 240.000ευρώ.

Οι αγωγές αυτές στρέφονται κατά στρατιωτικών συνδικαλιστών, μελών εκτελεστικής γραμματείας συγκεκριμένης Ομοσπονδίας, οι οποίοι υπηρετούν στο στρατιωτικό γραφείο του ΥΕΘΑ και με διαδοχικές μη υπηρεσιακές αναφορές που υπείχαν μορφή έγκλησης προσπάθησαν να πλήξουν το κύρος, την αξιοπρέπεια προσωπική και επαγγελματική του εντολέα μου, να τον οδηγήσουν σε ηθική, συνδικαλιστική και επαγγελματική εξόντωση και εμμέσως πλην σαφώς, να τον θέσουν εκτός στρατεύματος.

Όλες αυτές οι αναφορές – εγκλήσεις – καταγγελίες τέθηκαν στο σύνολό τους οριστικά στο αρχείο από τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κατόπιν αντίστοιχης εισήγησης και του Εισαγγελέα Αεροδικείου Αθηνών.

Μετά την πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο εντολέας μου ανέμενε από τους εναγόμενους να ζητήσουν έστω μια συγνώμη όχι κατ΄ ανάγκη δημόσια αλλά έστω και κατ ιδίαν για όσα συκοφαντικά, δυσφημιστικά και προσβλητικά του απέδωσαν με τις εν λόγω μη υπηρεσιακές αναφορές τους, αναγκάσθηκε να καταφύγει και πάλι στην Δικαιοσύνη για να διαφυλάξει την τιμή, την υπόληψη και την αξιοπρέπειά του.

Δέον όπως επισημανθεί πως ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αγωγές από τον εντολέα μου κατά Συμβούλων του ΥΕΘΑ καθόσον έχει δικαιωθεί τελεσίδικα και σε σειρά άλλων υποθέσεων σε βάρος του, όπου αποδείχτηκε πως οι κατηγορίες που του είχαν προσάψει ήταν αστήριχτες κατά νόμο, αβάσιμες κατά ουσία και δεν προκύπταν ούτε καν ενδείξεις ώστε κινηθεί οποιαδήποτε ποινική δίωξη σε βάρος του.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΔΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΜ 279

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60 ΤΚ 60100