Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ


Καρδίτσα 15/ 12/ 2021.

ΘΕΜΑ: « Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Καρδίτσας ».


Γνωρίζεται ότι κατά τις εκλογές που διενεργήθηκαν, στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Καρδίτσας, την 10/ 12/ 2021, για την ανάδειξη νέων διοικητικών και εποπτικών οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπου Συμβουλίου Μεταθέσεων, Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία) και μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα την 15/ 12/ 2021, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφούντος υποψηφίου, εξελέγησαν και σας ανακοινώνουμε τα παρακάτω μέλη που στελεχώνουν όλα τα ανωτέρω όργανα:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΡΕΠΠΑΣ Στέργιος.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΞΥΔΙΑ Σταματία.

ΤΑΜΙΑΣ : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαρίλαος.

ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Βασίλειος.ΜΕΛΗ : 

ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ Ιωάννης.
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ Κωνσταντίνος.
ΜΠΙΤΣΙΟΣ Θεόδωρος.
ΡΕΠΠΑΣ Κωνσταντίνος.ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΦΟΥΚΗΣ Θωμάς.

ΜΕΛΟΣ : ΤΣΙΓΚΑΣ Θωμάς.ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:

1. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης.
2. ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος.
3. ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης.
4. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ Ιωάννης.
5. ΜΠΙΤΣΙΟΣ Θεόδωρος.


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ:

1. ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος. (Τακτικό μέλος)
2. ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης. (Αναπληρωματικό μέλος)

bordernews.gr