Ολοκληρώθηκε σεμινάριο –εκπαίδευση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης – CEPOL με θέμα: «Διαπραγματεύσεις σε καταστάσεις ομηρίας και επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης»

Τα πτυχία στους συμμετέχοντες επέδωσε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ενώ απηύθυνε και σύντομο χαιρετισμό

Το 2022 θα διεξαχθεί στη χώρα μας το παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας Διαπραγματευτών - International NegotiationsWorkingGroup.

Ολοκληρώθηκε χθες, Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, σεμινάριο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση – εκπαίδευση των αρχών επιβολής του νόμου (CEPOL) με θέμα: «Διαπραγματεύσεις σε καταστάσεις ομηρίας και επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσης – CrisisHostageNegotiation&Crisis Communication».

Το σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών (14-17 Δεκεμβρίου 2021), παρακολούθησαν 22 πιστοποιημένοι διαπραγματευτές - στελέχη από διάφορα κράτη και ευρωπαϊκούς οργανισμούς , ενώ εισηγητές αυτού αποτέλεσαν εννέα (9) Έλληνες και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

Τα πτυχία στους συμμετέχοντες επέδωσε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στον οποίο, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«…Όπως ήδη γνωρίζετε, με τη σημερινή τελετή κλείνουν οι εργασίες του πολύ σημαντικού και πλούσιου σε περιεχόμενο σεμιναρίου για τις διαπραγματεύσεις...

…Ένα πράγματι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σεμινάριο στο πλαίσιο της παροχής, από τη CEPOL, ποιοτικής εκπαίδευσης, προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, με έμφαση στην πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, που έχει καθοριστική σημασία για τη θωράκιση του ενιαίου χώρου ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης…

…Η σύγχρονη πραγματικότητα και οι προκλήσεις που βιώνουμε, καθώς και το συνεχώς μεταβαλλόμενο εθνικό, ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές περιβάλλον ασφάλειας, επιβάλλει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ κρατών, αλλά και την πλήρη ενεργοποίηση των πιστοποιημένων διαπραγματευτών τους…

…Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία, ως ο κύριος Πυλώνας, αλλά και Φορέας εσωτερικής Ασφάλειας στη χώρα μας, έχοντας ως αντικειμενικό σκοπό την διασφάλιση και διατήρηση ενός σταθερού εθνικού, αλλά και ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, διοργάνωσε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί προοίμιο του παγκόσμιου συνεδρίου της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας Διαπραγματευτών (International Negotiations Working Group), που θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, εντός του επόμενου έτους (2022)…»

Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης, ήταν η ενίσχυση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων, αξιοποιώντας σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα και καινοτόμες πρακτικές προσεγγίσεις, αναβαθμίζοντας το μεταξύ τους επίπεδο συνεργασίας και αποτελεσματικότητας, κατά την ανταπόκριση σε κρίσιμα περιστατικά, σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων, μέσω της Ομάδας Σχεδιασμού Ασκήσεων και την Ειδική Εκπαιδευτική Ομάδα Διαπραγματευτών της Ελληνικής Αστυνομίας, σχεδίασε και υλοποίησε:
· Άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία «Ευρώπη» βασισμένη σε σενάριο διεθνούς απαγωγής και
· Ευρείας κλίμακας άσκηση αντιτρομοκρατικής αντίδρασης με την κωδική ονομασία «Μινώταυρος».
Το σεμινάριο ανέδειξε ότι, σ την προσπάθεια της ειρηνικής επίλυσης κάθε είδους περιστατικού με τα ηπιότερα μέσα, η διαπραγμάτευση αποτελεί κοινό παρονομαστή για όλα τα κράτη της Ευρώπης.

Διοργανώθηκε με μέριμνα του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και την υποστήριξη του Εθνικού Τμήματος της CEPOL και της Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ για το σχεδιασμό και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, υπήρξε η υποστήριξη του Δικτύου Συμβουλευτικών Ομάδων – EuNAT ( EuropeanNetworkAdvisoryTeam ) και της Europol .

Στην τελετή λήξης, παρέστησαν επίσης, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Δασκαλάκης και ο Διευθυντής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Ανδρέας Μπαμπαλούκας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι η δεύτερη φορά, κατά σειρά, που η Ελληνική Αστυνομία διοργανώνει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση, ενώ το έτος 2022, πρόκειται να διεξαχθεί στην χώρα μας το παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας Διαπραγματευτών - InternationalNegotiationsWorking Group.ΠΗΓΗ   astynomia