ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ


Ν. Μηταράκης από Βίλνιους: “Η Ε.Ε. έχει χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Αυτά δεν μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση ή την τοπογραφία τους, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μία πτυχή άσκησης κυριαρχίας – Οι χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. πρέπει να μπορούν να κάνουν χρήση των διαθέσιμων τεχνολογικών εργαλείων τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας φυσικών φραγμών όπου χρειάζεται, προκειμένου να αποτραπούν οι παράνομες αφίξεις.’’


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για την Προστασία των Συνόρων που διεξήχθησαν στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στην οποία συμπροέδρευσαν η Υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, κ. Agnè Bilotaitè και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, με τη συμμετοχή της συντριπτικής πλειονότητας των κρατών-μελών Ε.Ε. και Schengen και παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), της Europol, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (FRA).

Σκοπός της Διάσκεψης ήταν να ξεκινήσει η αναγκαία συζήτηση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε, των συνδεδεμένων κρατών Σένγκεν και των ευρωπαϊκών οργάνων (Επιτροπή, αρμόδιοι οργανισμοί) για το μείζον ζήτημα της προστασίας των εξωτερικών χώρων της Ε.Ε. έναντι των μεταναστευτικών ροών και της ανάγκης αποτροπής των παράνομων εισόδων.

Μετά το πέρας της Διάσκεψης, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Μηταράκης, τόνισε ότι ”τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειες τους προκειμένου να αποτραπούν μελλοντικές μεταναστευτικές κρίσεις, όπως αυτές που αντιμετώπιζε η Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια από το 2015 και όπως βίωσαν πρόσφατα η Λιθουανία και η Πολωνία.’’


Αναφορικά με την τρέχουσα συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν,την συνεχιζόμενη διαπραγμάτευσης για ένα νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου,αλλά και την έννοια της προστασίας των συνόρων, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επεσήμανε ότι ‘’η διασφάλιση της έγκαιρης πρόληψης των παράνομων αφίξεων στην ΕΕ,αποκτά μια νέα δυναμική και γίνεται βασικό σημείο, καθώς η προστασία των συνόρων είναι ο μόνος βιώσιμος τρόπος για να λειτουργήσει σωστά οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό σύστημα μετανάστευσης και ασύλου, και να είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά το ζήτημα των δευτερογενών μετακινήσεων εντός του Χώρου Σένγκεν”.

Ο κ. Μηταράκης σημείωσε, παράλληλα ότι,  ‘’οι χώρες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν κατάλληλο έλεγχο στα σύνορα, να κάνουν χρήση των διαθέσιμων τεχνολογικών εργαλείων τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας φυσικών φραγμών όπου χρειάζεται, προκειμένου να αποτραπούν οι παράνομες αφίξεις.’

‘’Πρέπει να είμαστε σαφείς ότι η ΕΕ έχει χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Τα χερσαία σύνορα μπορούν να προστατευθούν με φυσικά εμπόδια και τεχνολογία. Στη θάλασσα, ισοδύναμα, έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, διασφαλίζοντας την προστασία της ζωής στη θάλασσα. Η ΕΕ έχει χερσαία και θαλάσσια σύνορα.  Τα σύνορα δεν μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση ή την τοπογραφία τους, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μία πτυχή άσκησης  κυριαρχίας.”, κατέληξε ο κ. Μηταράκης.

Η Κοινή Δήλωση της Διάσκεψης για την Προστασία των Συνόρων υπεγράφη από συνολικά 16 συμμετέχοντα κράτη-μέλη (Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία).


bordernews.gr