Της Ελένης Κωστοπούλου


Αν κρίνουμε από την επιτυχία που γνωρίζουν οι τηλεοπτικές σειρές τύπου "CSI", Criminal Minds και άλλες αντίστοιχες, θα λέγαμε ότι ο τομέας της εγκληματολογικής έρευνας αποτελεί ένα "δελεαστικό" και ενδιαφέρον αντικείμενο.

Η πραγματικότητα όμως, όπως ξέρουμε, ξεπερνάει και τα πιο ευφάνταστα σενάρια των τηλεοπτικών σειρών.

Σήμερα θα κάνουμε μία ιστορική αναδρομή, εκεί που "χτυπάει" η καρδιά της αστυνομικής-επιστημονικής έρευνας, και θα μάθουμε την ιστορική εξέλιξη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.). Τι ακριβώς είναι; Ποια είναι η αποστολή της; Και ποιο είναι το έργο της;

Ιστορική εξέλιξη

Το 1919 συστήθηκε και λειτούργησε στην Αθήνα το πρώτο "Κεντρικό Γραφείο Εγκληματολογικής Σημάνσεως", το οποίο το 1925 μετονομάστηκε σε "Κεντρικό Γραφείο Εγκληματολογικών Αναζητήσεων". Το 1929 το Κεντρικό Γραφείο Εγκληματολογικών Αναζητήσεων ονομάστηκε "Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών".

Το έτος 1992 προήχθη σε "Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών" και κατέστη αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία.

Κύριος οργανωτής των εργαστηρίων της Δ.Ε.Υ κατά τρόπο άρτιο και επιστημονικό και θεμελιωτής - στυλοβάτης της εφαρμοσμένης εγκληματολογικής πρακτικής στην Αστυνομία υπήρξε ο καθηγητής Κωνσταντίνος ΓΑΡΔΙΚΑΣ, ο οποίος διοίκησε την Υπηρεσία επί 36 χρόνια.

Αρμοδιότητες:

•Τη διερεύνηση της σκηνής του εγκλήματος.

•Την περισυλλογή και την αξιοποίηση των ιχνών και πειστηρίων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου εξοπλισμού.

•Τη σύνταξη εκθέσεων εργαστηριακών Πραγματογνωμοσυνών, εφαρμόζοντας σύγχρονες επιστημονικοτεχνικά τεκμηριωμένες, διεθνώς αναγνωρισμένες και δικαστικά παραδεκτές μεθόδους.

•Την οργάνωση των εγκληματολογικών αναζητήσεων προς ανακάλυψη καταζητούμενων και την ανεύρεση εξαφανισθέντων ατόμων.

•Τη μέριμνα για την επαγγελματική επιμόρφωση στις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους της εγκληματολογίας, τόσο των στελεχών της, όσο και άλλων Φορέων προκειμένου να εντάξουν τις εγκληματολογικές μεθόδους στις διαδικασίες τους.

•Παροχή επιστημονικοτεχνικής υποστήριξης σε διάφορα πεδία αρμοδιότητάς της, π.χ. κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για έγγραφα ασφαλείας, όπως ταυτότητες και διαβατήρια.

Ανθρωπιστική προσφορά των Εγκληματολογικών Επιστημών, όπως η αναγνώριση θυμάτων μαζικών καταστροφών/ αναγνώριση σορών μεταναστών/ επανένωση οικογενειών.

Είναι η σημαντική δουλειά των ανθρώπων που ανήκουν στο προσωπικό της Δ.Ε.Ε.

Επιστήμονες, αστυνομικοί, αξιωματικοί, βοηθητικοί και υποστηρικτικοί υπάλληλοι, ένα σύνολο ανθρώπων από διάφορες ειδικότητες που παρέχουν αδιαλείπτως πολύ σημαντική επιστημονική υποστήριξη και συνδρομή, όχι μόνο στην Αστυνομία αλλά και σε άλλες Αρχές Ασφαλείας στην Ελλάδα αλλά και περαιτέρω στην ευρύτερη κοινωνία.

Η Δ.Ε.Ε είναι αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Σώματος, η δε τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, υπάγεται διοικητικά η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας (Υ.Ε.Ε.Β.Ε), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στα Επιτελεία των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, με εξαίρεση τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργούν έντεκα (11) Τμήματα Εγκληματολογικών Ερευνών (Τ.Ε.Ε.).

Επιπρόσθετα, στις έδρες των Πρωτοδικείων λειτουργούν πενήντα δύο (52) Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.).

Το Σεπτέμβριο του 2010 η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών μεταστεγάστηκε σε νεόδμητο κτίριο πέντε ορόφων, 32.000 περίπου τετραγωνικών μέτρων, στις παρυφές του Δήμου Αθηναίων.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και διαπιστευτεί για τις εφαρμοζόμενες δοκιμές και ελέγχους της με τα διεθνή πρότυπα ISO 17025:2005 και ISO 17020:2012.

ΠΗΓΗ: astynomia.grbordernews.gr